Beleidsplan W&T Daltonschool Nellestein

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Beleidsplan W&T Daltonschool Nellestein by Mind Map: Beleidsplan W&T Daltonschool Nellestein

1. doelen

1.1. KERNDOELEN W&T

1.2. techniek-lab 1/2

1.2.1. handelingswijzers

1.2.2. onder begeleiding

1.2.3. thema's circuits vastleggen en uitbouwen

1.2.4. diertjes, planten en het weer

1.3. techniek-plein 3/4

1.4. Naut kast 5-8

1.4.1. afspraken omgang materialen

1.4.2. wie is verantwoordelijk

1.5. W&T energizer vergadering

1.6. weerhuisje

1.7. bezoek NEMO

1.8. integratie

1.8.1. schoolvakken

1.8.2. woordenschat NT2

1.8.3. weektaak

1.8.4. keuzewerk

2. resultaten

2.1. W&T voor de leerlingen

2.2. techniek werkgroep

2.3. techniek-lab groep 1/2

2.3.1. ruimte

2.3.2. materialen

2.3.3. Leerlingen komen elke week in het techniek-lab.

2.4. techniek-plein groep 3/4

2.4.1. materialen

2.4.2. groepsdoorbrekend

2.5. bestuursniveau Sirius

2.5.1. W&T opleiding

2.5.2. coördinatoren overleg

2.5.3. W&T trainingen per bouw

2.5.4. inspiratietheetjes

2.6. schooltuinen groep 6/7

2.7. naschoolse activiteiten

2.7.1. K'NEX

2.7.2. zonne-energie

2.7.3. 3D printers

3. proces

3.1. draagvlak creëren

3.2. In het verleden was er alleen een techniek-lab voor de leerlingen van de groepen 1-4. Het differentiëren was een probleem. De techniekwerkgroep zorgde ervoor dat er elke drie weken een ander circuit klaarstond.

3.3. Nu hebben we dit gesplitst. Techniek-lab is voor de kleuters en in de hal is het techniek-plein voor de groepen 3/4. De materialen voor de middenbouw zijn nu ook aanwezig, zodat we beter kunnen differentiëren. Er begint nu een doorgaande lijn te komen. We moeten nu de organisatie nog verbeteren. In de bovenbouw werken de leerkrachten met de wereldoriëntatie methode NAUT. De proefjes worden vaak overgeslagen, door gebrek aan voorbereidingstijd en materiaal.

3.4. In de toekomst zullen we het techniek-lab optimaliseren door meer thematisch te werk te gaan. En ook planten, diertjes en het weer naar binnen halen om te onderzoeken. We zullen de organisatie van het techniek-plein onder de loep moeten nemen en ervoor moeten zorgen dat de leerlingen elke week met W&T onderwijs bezig zijn. Voor de leerlingen van de bovenbouw komt er een NAUT kast met alle materialen voor de lessen, zodat de proefjes uitgevoerd zullen worden. We moeten wel afspreken wie verantwoordelijk is en hoe we met de kast en de materialen omgaan.

4. goede ervaringen

4.1. ruimte groep 1-2

4.2. positieve ervaringen techniek-lab

4.3. materialen subsidie

4.4. Dalton en W&T

4.5. techniek werkgroep

4.5.1. actielijst

4.5.2. korte vergaderingen

4.5.3. start 15:30 uur

4.5.4. succeservaringen delen

4.5.5. taakverdeling

4.5.6. tussenevaluaties

5. knelpunten

5.1. ruimtegebrek

5.2. differentiëren

5.3. werkdruk

5.4. Materialen inventariseren en ordenen op thema

5.5. De leerlingen van de groepen 3/4 zijn eens in de drie weken aan de beurt. Dit is te weinig.

5.6. de bovenbouw slaat de proefjes over