COMBO Trái cây sấy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
COMBO Trái cây sấy by Mind Map: COMBO Trái cây sấy

1. Xuân Sum vầy

1.1. Thanh long trắng sấy không đường

1.2. Xoài Hoà Lộc sấy lạnh

1.3. Vỏ bưởi sấy lạnh

1.4. Mơ Trung Đông sấy lạnh

1.5. Chuối tiêu sấy nguyên vỏ

2. Xuân Phú quý

2.1. Nho Sultana sấy không đường

2.2. Hồng treo kiểu Nhật

2.3. Mơ Trung Đông sấy lạnh

2.4. Mận Sơn La sấy mật ong

2.5. Chuối Laba sấy dẻo

3. Xuân An khang

3.1. Hồng dẻo không đường

3.2. Dâu tây sấy lạnh

3.3. Chuối Laba sấy dẻo

3.4. Vỏ bưởi sấy lạnh

3.5. Khoai lang mật sấy không đường

4. Xuân An nhiên

4.1. Xoài miếng mỏng sấy không đường

4.2. Fig sấy không đường

4.3. Hoa Atiso sấy không đường

4.4. Dứa sấy lạnh không đường

4.5. Mơ Trung Đông sấy không đường

5. Xuân Phát tài

5.1. Cà chua cherry sấy dẻo

5.2. Thanh long đỏ sấy không đường

5.3. Xoài miếng dày sấy không đường

5.4. Hoa Atiso sấy không đường

5.5. Dứa sấy lạnh không đường

6. Xuân Như ý

6.1. Dâu tây sấy lạnh

6.2. Xoài Hoà Lộc sấy lạnh

6.3. Khoai lang mật sấy không đường

6.4. Nho sunmuscat sấy không đường

6.5. Thanh long đỏ sấy không đường

7. Xuân Tấn lộc

7.1. Ổi sấy lạnh

7.2. Cà chua cherry sấy dẻo

7.3. Xoài miếng dày sấy không đường

7.4. Hồng sấy lạnh nguyên trái

7.5. Hồng sấy dẻo không đường

8. Xuân Hạnh phúc

8.1. Dâu tây sấy lạnh

8.2. Fig sấy lạnh

8.3. Hoa Atiso sấy không đường

8.4. Xoài miếng mỏng sấy không đường

8.5. Chuối Laba sấy dẻo

9. Xuân Thịnh vượng

9.1. Dâu tằm sây mật ong ít ngọt

9.2. Nho sunmuscat sấy không đường

9.3. Chuối tiêu sấy dẻo không đường

9.4. Vỏ bưởi sấy mật ong ít ngọt

9.5. Thanh long trắng sấy không đường

10. Xuân Tươi trẻ

10.1. Chanh dây sấy lạnh

10.2. Mận Sơn La sấy dẻo

10.3. Dưa lưới sấy lạnh không đường

10.4. Chuối Laba sấy dẻo không đường

10.5. Thanh long đỏ sấy không đường