Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Den kolde krig by Mind Map: Den kolde krig

1. Fakta

1.1. Hvad?

1.2. Hvornår?

1.3. Hvorfor?

1.4. Hvordan?

1.5. Hvem?

1.5.1. Sovjetunionen, USA, Europa

2. Problemstilling

2.1. Hvilken betydning havde Berlinmurens opførelse for den Øst- og Vesttyske befolkning? Hvad var forskellen på at bo i Øst- og Vestberlin? Hvilken betydning havde det for den tyske befolkning, at muren blev revet ned?

2.2. Hvordan kom den første mand på månen, og hvilke vendepunkter var der på vejen til den første mand på månen? Hvilken betydning havde dette vendepunkt for rumfartens videre udvikling og rumbakløbets videre udvikling

2.3. Er Danmark stadig en selvstændig nation, eller er vi bundet af andre nationers beslutninger? Og hvis vi er, hvilke og hvilken indflydelse har de?

2.4. Hvordan så verden ud i perioden mellem 1945 og 1990?

2.5. Hvad knokurrede stormagterne om, og hvilken betydning havde det for verdenssamfundet at der var en så stor kamp.

3. Begreber

3.1. Korea Krigen

3.2. Cuba Krisen

3.3. Vietnam Krigen

3.4. Varm eller kold krig

3.5. Karl Marx

3.6. Lenin

3.7. Nixon

3.8. Krustjovs

3.9. Stalin

3.10. Kapitalisme

3.10.1. De der ejer kapital (f.eks. aktier), bestemmer over virksomhederne, og hvordan de skal drives. De fastsætter pris og løn, samt hvor meget der skal og hvad der skal produceres.

3.11. Komunsime

3.12. DDR

3.13. Planøkonomi

3.13.1. Alt ejes styres af staten. Staten bestemmer priser, løn og hvad der overhovedet skal produceres.

3.14. Marshallhjælpen

3.15. Stedfortræderkrig

3.15.1. Koreakrigen

3.15.2. Cubakrigen

3.15.3. Vietnamkrigen

3.16. Diktator

3.17. Frihed

3.18. Planøkonomi

4. Kilder

4.1. Thirteen Days