Communicatie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Communicatie by Mind Map: Communicatie

1. Contact tussen personen

1.1. Directe communicatie

1.2. Indirecte communicatie

1.3. Gebruik van verbaal en non verbaal

2. Interactie

2.1. Sociale ruil

2.2. Macht

2.3. Samenwerking

2.3.1. overleg

2.4. Conflict

2.4.1. misverstand

2.5. Conformiteit

3. Bron --> Zender --> Ruis --> Ontvanger

4. Uitwisselen van gedachten, gevoelens, enz.

5. Verbale communicatie

5.1. Gebruik van woorden

5.2. klank

5.3. manier van praten

6. non-verbale communicatie

6.1. Gebruik van lichaamstaal

6.2. Gezichtsuitdrukkingen

6.3. Emoties

7. Social media

7.1. Nieuwe soort van communicatie

7.2. Alleen verbale communicatie

7.2.1. Hierdoor ontstaan vaak misverstanden

8. Communicatie technieken

8.1. LSD

9. middelen

9.1. telefoon

9.2. internet

9.3. tv

9.4. persoonlijk

9.5. enqûete