Organizacja dnia otwartego na Uczelni PWSiP w Łomży na wydziale nauk społecznych i Humanistycznych

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Organizacja dnia otwartego na Uczelni PWSiP w Łomży na wydziale nauk społecznych i Humanistycznych by Mind Map: Organizacja dnia otwartego na Uczelni PWSiP w Łomży na wydziale nauk społecznych i Humanistycznych

1. Harmonogram

1.1. Opis projektu

1.1.1. Celem realizacji projektu jest zaprezentowanie bogatego dorobku uczelni potencjalnym kandydatom i ich rodzicom.W programie dnia otwartego swoją ofertę zaprezentują nauczyciele akademiccy oraz studenci wydziału. Będzie można porozmawiać z wykładowcami oraz studentami, poznać ofertę edkucyjną i zasady rekrutacji, czy też obejrzeć sale wykłądowe. Projekt wykonuje samorząd uczniowski.

1.2. Harmonogram

1.2.1. 1.10.00-10.30 - występ zespołu hip - hop POQ-E-studenci PWSiP 2.10.40-11.00-powitanie szkół - osoby xyz 3.11.00-11.10.- prezentacja harmonogramu wykładów oraz opiekunów(studentów, wykładowców) Harmonogram wykładów: 1.11.30-12.00-''Budowanie zespołu'' 2.12.10-12.40- ''Dress cod w liceum i na studiach'' 3.12.50-13.30- ''Aktywność obywatelska'' 4.13.40-14.10- ''Negocjacje w biznesie'' 5.14.20-15.00- ''Droga d sukcesu'' 6.15.10-15.30 - Przedstawienie zasad rekrutacji, wypełnienie ankiet 7.15.30-17.00 - Czas na udział w konkursach, rozmowę z wykładowcami i studentami przy stoisku na głównym holu na parterze

2. Wskaźniki

2.1. Zespół projektowy:samorząd uczniowski PWSiP W Łomży

2.2. Termin projektu

2.2.1. 21 kwietnia 2018r. Czas:od godz.10.00 do godz.17.00

2.3. Zakres projektu

2.3.1. Ogólnopolski

2.4. Grupy odbiorców

2.4.1. Maturzyści, Rodzice

2.5. Budżet: 1000 zł

2.6. Zakres budżetu

2.6.1. Ilość plakatów - 30 - 150zł Gadżety: 1.Ilość długopisów - 150 -170 zł 2.Ilość smyczy na klucze - 150 -170zł 3.Ilość cukierków - 150 -170zł 4.Ilość notesów - 150 - 170zł 5.Ilość naklejek - 150 - 170zł

3. Wpływ

3.1. Szanse: 1.Pozyskanie większej liczny zainteresowanych osób wydziałem 2.Ukształtowanie dobrego wizerunku wydziału w oczach przyszłych kandydatów Zagrożenia: 1.Stworzenie złego wizerunku w oczach przyszłych kandydatów 2.Stworzenie złej renomy wydziału

4. Omówienie

4.1. Cele ogólne: 1.Ukazanie atrakcyjności oferty edukacyjnej wydziału( zaprezentowanie zaplecza edukacyjnego, możliwości wykorzystania pozyskanych umiejętności po zakończeniu określonego kierunku studiów). 2.Propagowanie oferty edukacyjnej wśród maturzystów Cele szczegółowe: 1.Wyekspanowanie bogactwa oferty zajęć edukacyjnych 2.Zaznajomienie gości z osiągnięciami studentów na wydziale na wydziale