Aktywizacja osób bezrobotnych będących studentami studiów zaocznych PWSIiP poprzez szkolenie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aktywizacja osób bezrobotnych będących studentami studiów zaocznych PWSIiP poprzez szkolenie by Mind Map: Aktywizacja osób bezrobotnych będących studentami studiów zaocznych PWSIiP poprzez szkolenie

1. termin

1.1. Data rozpoczęcia całego projektu: 1 marca 2018

1.1.1. Data rozpoczęcia szkolenia: 16 kwietnia 2018 (piątek) -godz. 9.00

1.2. Data zakończenia całego projektu: 30 kwietnia 2018

1.2.1. Data zakończenia szkolenia: 16 kwietnia 2018 -godz. 15.00

2. miejsce

2.1. budynek PWSIiP w Łomży ul. Akademicka 14, Aula (s.315)

3. temat szkolenia

3.1. ,,Twój sukces na rozmowie kwalifikacyjnej"

4. cel ogólny

4.1. Spadek liczby osób bezrobotnych będących studentami studiów zaocznych na PWSIiP

5. cele szczegółowe

5.1. Zapoznanie się z mechanizmami rozmowy o pracę

5.2. Zapoznanie się z typowymi oczekiwaniami osób zajmujących się i prowadzących rozmowy kwalifikacyjne

5.3. Zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych studentów PWSIiP

5.4. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych

6. program

6.1. rozpoczęcie

6.1.1. najbliższe kroki

6.1.1.1. ustalenie miejsca

6.1.1.2. ustalenie uczestników

6.1.1.3. ustalenie osoby odpowiedzialnej

6.1.1.3.1. kierownik projektu

6.2. planowanie

6.2.1. określenie zakresu

6.2.2. określenie harmonogramu

6.2.3. określenie kosztów

6.3. wykonanie

6.3.1. zajęcia teoretyczne i praktyczne

6.3.1.1. zapoznanie z uczestnikami i ich oczekiwaniami

6.3.1.2. usystematyzowanie wiedzy na temat poszukiwania pracy

6.3.1.3. przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

6.3.1.3.1. merytoryczne

6.3.1.3.2. techniczne

6.3.1.4. rodzaje pytań na rozmowie kwalifikacyjnej

6.3.1.5. najczęstsze błędy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

6.3.2. prezentacja w programie PowerPoint z zakresu merytorycznego szkolenia

6.3.3. materiały szkoleniowe dla uczestników

6.3.3.1. kserokopie prezentacji szkoleniowych

6.4. zakończenie

6.4.1. podsumowanie wykonania projektu

6.4.2. określenie co można zrobić lepiej w przyszłości

7. grupy odbiorców

7.1. studenci studiów zaocznych PWSIiP w Łomży

7.1.1. osoby pozostające bez zatrudnienia

7.1.1.1. osoby zapisane na szkolenie

7.1.1.1.1. osoby przyjęte na szkolenie - spełniające wszystkie warunki udziału w szkoleniu

7.2. pracownicy Biura Promocji i Karier PWSIiP

7.2.1. doradcy zawodowi

7.2.2. doradcy ds. przedsiębiorczości

7.3. pracodawcy

7.4. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

7.4.1. doradcy zawodowi

8. opis

8.1. Przedmiotem niniejszego projektu jest szkolenie pn: ,,Twój sukces na rozmowie kwalifikacyjnej" skierowane na potrzeby studentów studiów zaocznych PWSIiP. Projekt zakłada poznanie i efektywne zaaplikowanie najskuteczniejszych zasad, strategii i technik marketingu i sprzedaży kompetencji na rozmowie kwalifikacyjnej. Pozwoli to na zdobycie nowej pracy osobom, które poważnie myślą o swojej zawodowej przyszłości, osobom starających się o pracę w trakcie studiów.

9. uzasadnienie

9.1. Szkolenie przyczyni się do zwiększenia szans na znalezienie pracy dla bezrobotnych studentów studiów zaocznych PWSIiP.

10. budżet

10.1. ogólna kwota: 5100 zł

10.1.1. 1000 zł- wynagrodzenia dla prowadzącego- kierownika projektu

10.1.2. 4000 zł - wynagrodzenia dla doradców zawodowych

10.1.3. 100 zł - materiały szkoleniowe (koszt ksero)

11. zakres

11.1. wewnętrzny