Ghetto-udspillet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ghetto-udspillet by Mind Map: Ghetto-udspillet

1. Empiri

1.1. Skriv til politikker:

1.1.1. Forklaring: fordele og ulempe ved ghetto--udspillet.

1.2. Interview med en person i ghettoen. "Gør det dig mere tryg, hvis der er hårdere straf i ghettoen?"

2. demos/etnos

2.1. behaviorisme: adfærdsregulerer

2.2. Hvad er en god medborger?

2.3. Medborgerstat vs. statsborgerskab

2.3.1. hvornår er man dansk

2.4. Aktiv medborger / flydende betegnere

3. Strafferammen

3.1. Hvad er problematikken ved denne. Hvor går grænsen/zonen?

3.2. Hvad betyder det for det danske demokrati, at der bliver forskelsbehandlet?

3.2.1. hvem og hvordan krænker udspillet?

3.2.1.1. ulitarismen

3.3. Hvorfor bliver der begået så meget kriminalitet i ghettoområderne?:

3.3.1. Kulturforskel

3.3.2. Os vs. dem

3.4. Generalisering

4. Os vs. dem

4.1. Statsborgerskab/ medborgerskab

4.2. Kulturforskelle

4.3. Fordomme

4.4. Parallelsamfund/ minus intregration

4.5. Medborgerskab vs. statsborgerskab

4.6. Oplysning om hinanden

5. Opdragelse

5.1. Skolen som opdrager, og dens betydning for at skabe gode samfundsborgere

5.1.1. hybrididentitet/krydspres

5.1.1.1. Forældre-lærer-forhold

5.2. Skolens betydning for at skabe gode samfundsborgere

5.2.1. Hvad kan skolen/læreren gøre for at få integreret de ikke-vestligebørn bedst muligt?

5.2.1.1. Samtalen med forældrene

5.3. Kulturforskelle

5.3.1. Hvordan opdrages muslimske børn

5.4. Behavourisme /adfærdsregulere

5.5. Straf / påføre smerte / belønning

5.6. Utilitarisme / nytte-etik helliger midlet

6. Folkeskolens opgave

6.1. Værdier

6.2. Rettigheder og pligter

6.3. Folkeskolens virke : samtale, lære at forstå, sokratisk dialog.

6.4. Oplysning / dannelse

6.5. Folkeskolens formålsparagraf

6.6. Folkeskolen som instants for oplysning om det danske samfund, dets værdier og som velfærdsstat.

7. Teoretikere

7.1. Hartmut. Rosa

7.1.1. Anerkendelse / krænkelse

7.2. Immanuel Kant

7.2.1. Moralsk princip

7.2.1.1. Imperativ

7.3. John Mill

7.3.1. regelutilitarismen

7.4. Jeremy Bentham

7.4.1. nytte-kalkule

7.5. Løgstrup

7.6. Kristendom

7.6.1. Fjendekærlighed, vende kinden til, bjergprædiken Mattæus: kapitel 5.

7.7. Islam

7.8. Grundtvig

7.8.1. Nationalisme / globalisering

7.8.1.1. Opgør med nationalfølelsen

7.9. Kierkegaard

7.10. Nasar Khadar

8. Politikkernes bagggrund for at lave Ghetto-udspillet:

8.1. Konsekvensetik: utilitarisme

9. Sproget

9.1. Sprogbarrierer

9.2. Folkeskolens virke : samtale, lære at forstå, sokratisk dialog.