IT og Madkundskab

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IT og Madkundskab by Mind Map: IT og Madkundskab

1. Guidelines

1.1. Færdighedsmål

1.1.1. Den studerende kan anvende et bredt repertoire af relevante læremidler og andre ressourcer

1.2. Vidensmål

1.2.1. Den studerende har viden om analoge og digitale læremidlers og andre ressourcers praktiske anvendelighed i forhold til elevforudsætninger, undervisningens etik, formål, mål og indhold.

1.3. Fremlæggelsen

1.3.1. 1. del - produkt som eleverne laver udfra skoletube udfra et givet forløb

1.3.2. 2. del - Hvilke sammenhæng og i hvilkeforløb jeres produkt vil kunne inddrages (kompetencemål, lærings-og vidensmål fra Fælles mål og billedliggjort i form af en undervisningsplan

1.4. Fokus

1.4.1. Didaktisk Design

1.4.2. Læremidler og it

1.4.3. Steen Juhl Møller - teori bag pp

1.4.4. De tre lovmæssige niveauer

1.4.4.1. Folkeskoleloven

1.4.4.2. Fagformål

1.4.4.3. Tværgående tema IT

1.5. Overvejelser

2. It - Ideer

2.1. Plakat med easel.ly

2.2. Designe sit eget værelse (matematik håndværk og design.

2.3. Designe en bog med de givende regneregler med billedillustration, tale og skrift.

2.4. Geometriske egenskaber og sammenhænge fase 2 Designe et intaaktivit billede hvor eleverne viser geometriske figurer, hvor du kan finde dem, hvilke kendetegn der er ved figuren osv. Der skal være inkluderet tale. Dette kan være efter egen interesse. evt. traktor

2.4.1. Færdighedsmål Eleven kan undersøge geometriske egenskaber ved plane figurer (vejledende mål)

2.4.2. Vidensmål Eleven har viden om vinkelmål, linjers indbyrdes beliggenhed og metoder til undersøgelse af figurer, herunder med dynamisk geometriprogram (vejledende mål

2.5. Designe en bog med billeder og tale omhandlende de geometriske figurer.

2.5.1. Færdighedsmål Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser (vejledende mål)

2.5.2. Vidensmål Eleven har viden om geometriske tegneformer, der kan gengive træk fra omverdenen, herunder tegneformer i digitale værktøjer (vejledende mål)

2.6. Tal og algebra - regnestrategier Design en video i Screencast, hvor du viser hvordan man løser beregninger med addition, subtraktion, multiplikation og division. Disse beregninger skal tage udgangspunkt i hverdagsøkonomiske betegnelser fx. et æble koster 2,5 hvor mange koster 4 æbler? 4*2,5=10. Dette kan vises igennem excel.

2.6.1. Færdighedsmål Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi (vejledende mål)

2.6.2. Vidensmål Eleven har viden om beregninger med de fire regningsarter inden for de naturlige tal, herunder anvendelse af regneark (vejledende mål)

2.7. Design en bog - evt. tema uge. Bogen skal være en opskrift bog hvor eleverne viser at de kan bruge de fire regne regler og lave en e-bog med opskrifter. Fag madkundskab og matematik.

2.7.1. Madkundskab - mad og sundhed

2.7.1.1. Færdighedsmål Eleven kan redegøre for energibehov og ernæring i forhold til egen sundhed, herunder med digital kostberegning (vejledende mål)

2.7.1.2. Vidensmål Eleven har viden om ernæringsfaktorer og energibehov (vejledende mål)

2.7.2. Matematik - tal og algebra regnestrategier

2.7.2.1. Færdighedsmål Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi (vejledende mål)

2.7.2.2. Vidensmål Eleven har viden om beregninger med de fire regningsarter inden for de naturlige tal, herunder anvendelse af regneark (vejledende mål)

3. Didaktiske, semantiske og funktionelle læremidler

3.1. Valg / Fravalg

3.2. Hvad, hvorfor og med hvilket formål

4. Sammenhængen og inddragelse af produkt

4.1. Kompetencemål

4.2. Læringsmål

4.3. Vidensmål

4.4. Undervisningsplan

5. Didaktisk model

5.1. Him og Hippe

5.2. Keld skovmands

5.3. Undervisningsministeriets

6. Hvorfor inddragelsen af It?

6.1. Ændrer lærerens didaktiske design?

6.2. Relationsmodellen vs. TPACK

7. Elevens rolle i forløbet

7.1. Kritisk undersøger

7.2. Analyserende modtager

7.3. Målrette/kreativ producent

7.4. ansvarlig deltager

8. Læring

8.1. Læring af indholdet

8.2. Læring af brugen af it

9. Endelig idé

9.1. Design en bog - tema uge. Bogen skal være en opskrift bog hvor eleverne viser at de kan bruge de fire regne regler og lave en e-bog med opskrifter. Fag madkundskab og matematik.

9.1.1. Madkundskab - mad og sundhed

9.1.1.1. Færdighedsmål Eleven kan redegøre for energibehov og ernæring i forhold til egen sundhed, herunder med digital kostberegning (vejledende mål)

9.1.1.2. Vidensmål Eleven har viden om ernæringsfaktorer og energibehov (vejledende mål)

9.1.2. Matematik - tal og algebra regnestrategier

9.1.2.1. Færdighedsmål Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi (vejledende mål)

9.1.2.2. Vidensmål Eleven har viden om beregninger med de fire regningsarter inden for de naturlige tal, herunder anvendelse af regneark (vejledende mål)

10. Evaluering af skoletube

10.1. Muligheder

10.2. begrænsninger

10.3. fælder

11. Kreativitet?

12. CL-struktur

13. Brugen af it værktøjer

13.1. Minus Prezi