Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Marketing Management by Mind Map: Marketing Management

1. Lektion 2 - Marketingstrategi

1.1. Strategisk planlægning på koncernniveau

1.1.1. Definer corporate mission (Strategisk niveau)

1.1.2. Etablere SBU'er og tildele ressourcer til dem

1.1.2.1. BCG-matricen

1.1.3. Vurdere vækstmulighederne

1.1.3.1. Intensive - nuværende forretningsområder

1.1.3.1.1. Ansoffs vækstmatrix

1.1.3.2. Integrative - relaterede forretningsområder

1.1.3.2.1. Vertikal eller horisontal vækst? (70)

1.1.3.3. Diversifikation - Ikke relaterede forretningsområder

1.1.3.3.1. F.eks. udnytte teknologiske eller marketing synergier

1.2. Strategisk planlægning på SBU-niveau

1.2.1. 1. Forretningsmission (SBU)

1.2.2. 2. Analyse af det eksterne og interne miljø (Trusler og muligher / stærke og svage sider)

1.2.2.1. SWOT-analyse

1.2.2.1.1. Muligheds-matrice

1.2.2.1.2. Trussel-matrice

1.2.3. 3. Formulering af mål

1.2.3.1. Psykologiske mål

1.2.3.1.1. Bevidsthed om SBU'en

1.2.3.1.2. SBU'ens image

1.2.3.1.3. Attitude

1.2.3.1.4. Tilfredshed

1.2.3.2. Marketing performance

1.2.3.2.1. Salg, markedsandel, kunde loyalitet, købsfrekvens

1.2.3.3. Økonomisk performance

1.2.3.3.1. Omsætning

1.2.3.3.2. Omkostninger

1.2.3.3.3. Dækningsbidrag

1.2.3.3.4. Profit

1.2.3.4. Kriterier for gode SBU-mål

1.2.4. 4. Formulering af strategi

1.2.4.1. Porters generiske strategier

1.2.4.1.1. Omkostningsleder

1.2.4.1.2. Differentiering

1.2.4.1.3. Fokus på omkostning eller differientering

1.2.4.2. Strategiske alliancer

1.2.4.2.1. Produkt eller service alliancer

1.2.4.2.2. Promotion alliancer

1.2.4.2.3. Logistik alliancer

1.2.4.2.4. Pris-alliancer

1.2.5. 5. Formulering af marketingplan

1.2.5.1. Strategisk

1.2.5.1.1. Beskrivelse af målgrupper/markeder

1.2.5.1.2. Customer perceived value

1.2.5.2. Taktisk

1.2.5.2.1. Specifikke beslutninger omkring marketingmixet

1.2.5.3. Typisk indhold i en marketingplan (82)

1.2.6. 6. Implementering

1.2.7. 7. Feedback og kontrol

1.3. Marketingplan (Se punkt 5. ovenfor)

2. Lektion 3 - Kundeværdi, tilfredshed og kundeloyalitet

2.1. Kundeværdi

2.1.1. Nødvendig for at skabe en transaktion

2.1.2. En central marketing opgave

2.1.3. Forudsætter kundeforståelse

2.1.4. Værdien skabes gennem brug af marketingparametre

2.1.5. 1. Customer perceived value (CPV)

2.1.6. 2. Typer af kundefordele

2.1.6.1. Økonomiske, funktionelle, psykologiske

2.1.6.2. Produktfordele, servicefordele, personalefordele, imagefordele

2.1.6.3. Funktionelle, emotionelle, ekspressive

2.1.7. 3. Analyse af kundeværdi

2.1.7.1. Hvad er de væsentligste produktegenskaber og produktfordele?

2.1.7.2. Hvor vigtige er de forskellige egenskaber og fordele?

2.1.7.3. Hvordan klarer vores produkt sig ift. konkurrenterne?

2.1.7.4. Hvordan kan vores produkt positioneres i forhold til kundemålgruppen og de vigtigste konkurrencer?

2.1.7.5. Monitorering af værdiopfattelse over tid

2.1.8. 4. Hvor ligger værdien for kunderne?

2.1.8.1. I produktet - "Produkt-drevet logik"

2.1.8.2. I produktets anvendelse "Service-drevet logik"

2.1.9. 5. Hvor bliver værdien skabt?

2.1.9.1. Gennem værdikæden i en enkelt virksomhed (Porter)

2.1.9.2. Gennem flere virksomheders værdikæde (101)

2.2. Tilfredshed

2.2.1. Er forskellen mellem det forventede og det faktiske

2.2.1.1. Hvad påvirker kundetilfredshed?

2.2.1.1.1. Forventninger

2.2.1.1.2. Oplevelser

2.2.1.2. Måling af tilfredshed

2.2.1.2.1. Kunde surveys (108)

2.2.1.2.2. Third party målinger

2.2.1.2.3. Mystery Shoppers

2.3. Kundeloyalitet (121+122)

2.3.1. Opbygning af relationer til kunden

2.3.1.1. Tiltrække nye kunder

2.3.1.2. Holde på nuværende kunder

2.3.1.3. 1. Vigtigt at bunde kunden til virksomheden og ikke kun fokusere på det enkelte køb

2.3.1.4. 2. Transactional marketing vs. relationship marketing

2.3.1.5. 3. Hvordan kan vi få en varig relation til kunden?

2.3.2. Customer Relationship Management (CRM) (115)

2.3.2.1. Analyse af kundeprofitabilitet

2.3.3. Fokus på mest profitable kunder i kundeporteføljen

2.3.4. Customer lifetime value (118+119)

2.3.5. Sådan fremmes loyaliteten

2.3.5.1. Høj tilfredshed blandt kunderne

2.3.5.2. Sociale faktorer

2.3.5.2.1. Personlige kontakter (B2B markedet)

2.3.5.3. Høje skifte omkostninger

2.3.5.3.1. Kunden bliver, selvom denne ikke er helt tilfreds

2.3.5.4. Loyalitetsprogrammer - Club Matas mv.

2.3.5.5. Brand communities - F.eks. Hells Angels

3. Lektion 4 - Marketingstrategi 2

3.1. Vækst

3.1.1. Vækststrategi

3.1.1.1. Intensiv vækst

3.1.1.1.1. Ansoffs vækstmatrice

3.1.1.2. Udbygge markedsandel

3.1.1.3. Udvikle antallet af committed kunder

3.1.1.4. Udvikle på et stærkt mærke

3.1.1.5. Innovation - nye produkter og serviceydelser

3.1.2. Vækststrategier

3.1.2.1. International ekspansion

3.1.2.2. Virksomhedsovertagelser mm.

3.1.2.3. Growing the core

3.1.2.3.1. Tydeligt mærke - Unik selling points

3.1.2.3.2. Sælge gennem både nye og eksisterende kanaler

3.1.2.3.3. Tilbyd produktet i nye formater og versioner

3.1.2.3.4. Man når en "grænse" på et tidspunkt

3.1.3. Vurdering af vækstmuligheder

3.1.3.1. Intensive

3.1.3.1.1. Nuværende forretningsområder

3.1.3.2. Integrative

3.1.3.2.1. Relaterede forretningsområder

3.1.3.3. Diversifikaiton

3.1.3.3.1. Ikke-relaterede forretningsområder

3.2. Konkurrence (i relation til markedsefterspørgsel og markedsandel)

3.2.1. Konkurrenter - "Virksomheder der tilfredsstiller de samme behov"

3.2.1.1. Definer branchen (139)

3.2.1.2. Strategiske grupper (140)

3.2.2. Konkurrencestrategier

3.2.2.1. For markedsleder

3.2.2.1.1. Udvide det totale marked (143)

3.2.2.1.2. Beskytte markedsandelen (145)

3.2.2.1.3. Øge markedsandelen (148)

3.2.2.2. For markeds udfordre

3.2.2.2.1. Hvem skal udfordres?

3.2.2.2.2. Hvordan skal der udfordres?

3.2.2.3. For markedsfølger (156)

3.2.2.4. Market-niche strategier (For markedsledere på et lille marked/niche) (157)

3.3. Product life cycle (PLC) og marketingstrategier i de forskellige faser (159)

3.3.1. Normale PLC mønstre (160)

3.3.2. Marketingstrategier i de forskellige faser

3.3.2.1. Introfasen (166)

3.3.2.2. Vækstfasen (167)

3.3.2.3. Modningsfasen (168)

3.3.2.4. Nedgangsfasen (169)

4. Lektion 6 - Købsadfærd på B2B markeder

4.1. Hvordan er B2B markedet forskelligt fra konsument markedet? (216)

4.1.1. Købsadfærd og købsmotiver (218-222)

4.1.1.1. Købsmotiver i værdikæden (223)

4.1.1.2. Købskriterier (224)

4.2. Hvordan træffer professionelle indkøbere beslutninger?

4.2.1. Elementer i den professionelle indkøbsproces (227)

4.2.1.1. Buygrid modellen (228-229)

4.2.1.2. Leverandøranalyse (230)

4.2.1.3. Personer som er involveret i processen (231)

4.2.1.4. De forskellige afdelingers indflydelse (232-233)

4.2.1.4.1. Viden om den potentielle kunde (234)

4.2.2. Trends i virksomhedernes indkøbsproces

4.2.2.1. Global konkurrence (241)

4.2.2.2. IT teknologi

4.2.2.3. Omstrukturering, outsourcing (237-240)

4.3. Hvordan bliver købsbeslutninger til kunderelationer

4.3.1. Faktorer der styrker tætte relationer på BTB markedet (243)

4.3.1.1. Tilfredshed (244)

4.3.1.2. Sociale faktorer (245)

4.3.1.3. Skifte omkostninger (246)

5. Lektion 1

6. Lektion 9 - Branding

6.1. Hvad er et brand? (384)

6.1.1. Marketingfordele ved et stærkt brand (387)

6.2. Hvad er brand equity og hvordan opstår det?

6.2.1. Brand equity (390)

6.2.1.1. Svært at måle brand equity (409)

6.2.2. Hvad gør et brand stærkt? (391)

6.2.2.1. Økonomisk forklaring (394)

6.2.2.1.1. Implikationer (396+398)

6.2.2.2. Psykologisk forklaring (399)

6.2.2.2.1. Brand som symbol af produktet

6.2.2.2.2. Viden om brandet

6.2.2.2.3. Brand personlighed (404-406)

6.2.2.2.4. Implikationer (408)

6.2.2.3. Klarhed og troværdighed (395)

6.2.2.4. Udvikling af brandet (403)

6.3. Hvad er branding?

6.3.1. Udvikling af et stærk brand

6.3.1.1. Brand positionering

6.3.1.2. Brand arkitektur

6.3.1.3. Pleje og udvikling af brandet

6.3.1.4. Brand udvidelser

6.3.2. 1. Brand identify og brand image (412)

6.3.2.1. Brand identitet -> Positionering

6.3.2.2. Brand image -> Opfattelse

6.3.3. 2. POD og POP (413)

6.3.3.1. POP -> Nødvendige men ikke tilstrækkelige

6.3.3.2. POD -> unikke

6.3.4. 3. Brand arkitektur (414)

6.3.4.1. Branded House (Google)

6.3.4.2. House of brands

6.3.4.3. Hybrid (Coca Cola)

6.3.5. 4. Udvikling af brandet (415)

6.3.5.1. Succeskriterier (417)

6.3.6. Brandets rolle (418)

6.3.6.1. For køberen

6.3.6.2. For virksomheden

7. Lektion 11 - Prisfastsættelse

7.1. Prisens vigtighed og rolle

7.1.1. Et af de fire P'er

7.1.1.1. Den hurtigste at ændre ift. de andre P'er

7.1.1.2. Indikatorer på hvorfor prisen er vigtig (465)

7.1.1.3. Pris på at eje vs. leje (466)

7.2. Psykologisk prisfastsættelse (468)

7.2.1. Forbrugerpsykologi

7.2.2. Referencepriser (470)

7.2.2.1. Tidligere opleve priser kontra de nuværende

7.2.2.2. Forbrugerne reagere mere negativ på øget pris end de reagere positivt på faldende pris

7.2.3. Pris som kvalitetsindikator (472)

7.2.3.1. F.eks. Burberry hæver prisen, så alle ikke går med halstørklædet

7.2.4. Prisendelser (,95)

7.3. Prisfastsættelsesprocessen (NB! Ikke en lineær proces)

7.3.1. 1. Formålet

7.3.1.1. Maksimer marginer (sætte høj pris) (475)

7.3.1.2. Maksimer markedsandelen (476)

7.3.1.3. Andre formål (477)

7.3.2. 2. Estimere efterspørgslen (479)

7.3.2.1. Efterspørgselselasticitet (480)

7.3.2.2. Faktorer der fører til lavere prisfølsomhed (481)

7.3.2.3. Kunderne er mere prisfølsomme når.. (482)

7.3.2.4. Segment specifikke priselasticiteter (484)

7.3.3. 3. Estimere omkostninger (485)

7.3.3.1. Faste, variable og totale omkostnigner

7.3.3.2. Erfaringskurveeffekt (486)

7.3.4. 4. Analyser konkurrenter (487)

7.3.4.1. Competitive intelligence system

7.3.4.1.1. Løbende analysere konkurrenter

7.3.4.2. Hvordan vil vores aktioner påvirke konkurrenterne?

7.3.4.2.1. Indsamling af information

7.3.5. 5. Valg af prisfastsættelsesmetode (488)

7.3.5.1. De fem prisfastsættelsesmetoder (488)

7.3.5.1.1. Markup-pricing (489)

7.3.5.1.2. Target-return pricing

7.3.5.1.3. Perceived-value pricing (491)

7.3.5.1.4. Going-rate pricing (490)

7.3.5.1.5. Auction-type pricing

7.3.5.1.6. -> Valg af endelig pris + andre overvejelser (492)

7.3.5.2. Strategi ang. prisfastsættelse

7.3.5.2.1. Value pricing - når man træffer et valg om at give meget værdi for prisen

7.3.5.3. Prisfastsættelsens 3 ben - tre vigtige overvejelser (3 C'er) (495)

7.3.5.3.1. Omkostningerne sætter prisbunden

7.3.5.3.2. Kunderne - Nogle vi skal skelne til

7.3.5.3.3. Konkurrenterne - Den øvre grænse for prisen

7.3.5.3.4. EFFEKTIVE PRISSTRATEGIER baseres på alle 3 C'er!

7.4. Tilpasning og ændring af prisen (498)

7.4.1. Prisstigninger (504)

7.4.1.1. Kan øge profitten

7.4.2. Prisfald

7.4.2.1. Discount - prisnedsættelse/rabat

7.4.2.1.1. Typer af discounts (499)

7.4.2.2. Promotion - Tilbudsformer som initiere prøvekøb

7.4.2.2.1. Eksempler (500)

7.4.2.3. Prisdiskrimination (502)

7.4.2.3.1. 1. grads - individuel pris

7.4.2.3.2. 2. grads - forskellige produkt varianter

7.4.2.3.3. 3. forskellige segmenter mv.

7.4.3. Fælder ved prisfald (505)

7.4.3.1. Priskrig

7.4.3.2. Mistet profit

7.4.3.3. Kunder forventer at priserne fortsat falder mv.

8. Lektion 12 - Distribution

8.1. Distributionskanaler (Market channels) (511)

8.1.1. Kanalmedlemmer:

8.1.1.1. Detailforhandlere

8.1.1.2. Grossister

8.1.1.3. Agenter

8.1.2. Facilicatorer:

8.1.2.1. Transport virksomheder

8.1.2.2. Varehuse

8.1.2.3. Banker

8.1.2.4. Reklamebureauer

8.2. Distributionssystemer

8.2.1. Push strategi (512)

8.2.1.1. Skubber varen ud på markedet

8.2.2. Pull strategi (512)

8.2.2.1. Markedet efterspørger varen fra producenten

8.3. Hvorfor distribution? (513)

8.3.1. Produkter og service skal være tilgængelige for næste led i værdikæden, når, hvor og i den mængde det ønskes

8.3.2. Mellemled begrænser antallet af transaktioner

8.3.2.1. Stordriftsfordele

8.4. Distributionskanalers opbygning

8.4.1. Kanalens funktioner og flow (514)

8.4.1.1. Kanal flow (515)

8.4.2. Niveauer i distributionskanalen (517)

8.4.2.1. Zero-level / direct level channel

8.4.2.1.1. F.eks. Appel og Nike

8.4.2.2. 1-2-3 level (518-519)

8.4.2.2.1. Producent - detail - kunde

8.4.2.2.2. Producent - grossist - detail - kunde

8.4.2.2.3. Producent - agent - grossist - detail - kunde

8.4.2.3. Reverse flow kanaler

8.4.2.4. Eksempel på kanal system - Esprit

8.4.3. Integration i multi-kanal systemer (521)

8.4.3.1. Multi kanal system

8.4.3.1.1. Når flere kanaler bruges til at nå markedssegmentet i et marked

8.4.3.2. Kanalintergration

8.4.3.2.1. Integrere online og offline

8.5. Design af distributionskanal

8.5.1. 1. Analyser kundens behov

8.5.1.1. Ønsket service output (525)

8.5.1.1.1. Hvor stor mængde købes varen i?

8.5.1.1.2. Hvor lang tid skal kunden vente på varen?

8.5.1.1.3. Hvor nemt er det at foretage købet?

8.5.1.1.4. Hvor stort er sortimentet som kanalen tilbyder?

8.5.1.1.5. Ekstra services - installering, reparation mv.

8.5.2. 2. Etabler kanal målsætninger (526)

8.5.2.1. Minimere omkostnignerne

8.5.2.2. Maksimere servicen

8.5.2.3. Hvilken kunder er det? Fokus på kvalitet eller pris?

8.5.3. 3. Identificer vigtigste kanal aktiviteter (528)

8.5.3.1. Typer af mellemled

8.5.3.2. Antal mellemled (529)

8.5.3.2.1. Eksklusiv distribution

8.5.3.2.2. Selektiv distribution

8.5.3.2.3. Intensiv distribution

8.5.3.3. Betingelser og ansvar (530)

8.5.3.3.1. Pris politik

8.5.3.3.2. Salgsbetingelser

8.5.3.3.3. Distributørens rettigheder

8.5.3.3.4. Gensidige services og ansvarspunkter

8.5.4. 4. Evaluering af alternativer (531+534)

8.6. Distributionsbeslutninger (533)

8.6.1. Valg af kanalmedlemmer (534)

8.6.1.1. Hvem er interesseret i hvem?

8.6.1.1.1. Implementerignsomkostninger

8.6.1.1.2. Fremtidige muligheder

8.6.1.2. Ønskede kanalmedlemmer, er de også interesserede i os?

8.6.1.2.1. Afdæk deres beslutningskriterier og markedsfør os til dem!

8.6.2. Træn/motiver kanalmedlemmer (535)

8.6.2.1. Det gælder om at ændre kanalmedlemmernes adfærd, så de opfører sig som de normalt ikke ville gøre (til vores fordel)

8.6.3. Opbyg stærkt samarbejde (535)

8.6.4. Evaluere mellemledenes performance (536)

8.6.5. Modificer kanalmedlemmer

8.6.5.1. Faktorer som skaber behov for distributionsændringer (537)

8.7. Kanalkonflikter

8.7.1. "Når en kanals handlinger, gør at en anden kanal ikke kan nå sine mål"

8.7.1.1. Typer af konflikter

8.7.1.1.1. Horisontale

8.7.1.1.2. Vetikale

8.7.1.1.3. Mulit-channel

8.7.1.2. Årsag til konflikt

8.7.1.2.1. Mål konflikt

8.7.1.2.2. Uklare roller og rettigheder

8.7.1.2.3. Asymmetrisk afhængighed

8.7.1.3. Løsning af kanalkonflikt (542)

8.8. Detailhandelsformater og - koncepter

8.8.1. E-commerce marketing (539)

8.8.1.1. Brugen af en hjemmeside til at facilitere salget

8.8.1.1.1. Click-only

8.8.1.1.2. Brick-and-click

8.8.1.2. Brug mobilenheder til at connecte brandet og kunden

8.8.1.2.1. Reklamer og promotions

8.8.2. Retailing/detail (544)

8.8.2.1. "Alle aktiviteter ved slag af produkter eller tjenester direkte til den endelige forbruger på B2C markedet"

8.8.2.2. Store-retailers (545)

8.8.2.3. Non-store retailers

8.8.2.3.1. F.eks. direct marketing (online)

8.8.2.4. Franchising (547-548)

8.8.2.5. VIGTIGE beslutninger ved retail marketing (550)

8.8.2.5.1. Produktsortiment - Differentiering (551)

8.8.2.6. Teknologi i retailing (554)

8.8.2.6.1. Online salg

8.8.2.6.2. Håndtering af vareflow

8.8.2.6.3. Self-service (føtex)

8.8.2.7. Private labels

8.8.2.7.1. Mærker som grossisten eller detailisten ejer og udvikler (Princip, Budget mv. (555)

9. Lektion 13 - Kommunikationsstrategi

9.1. Marketing-mix - De 4 P'er

9.2. Hvordan virker markedskommunikation?

9.2.1. Former for markedskommunikation

9.2.1.1. Reklame

9.2.1.2. Sales promotion

9.2.1.3. Begivnehder og sponsorering

9.2.1.4. Public relations

9.2.1.5. Online kommunikation og sociale medier (lektion 14)

9.2.1.6. Mobil markedskommunikation

9.2.1.7. Direkte salg og database marketing

9.2.1.8. Personligt salg

9.2.1.9. EKSEMPLER (564)

9.2.2. Kommunikationsprocessen (568)

9.2.3. Hvordan virker markedskommunikation? (572+574)

9.2.3.1. Samme indhold kan føre til forskellige betydninger

9.2.3.1.1. Afhængig af målgruppe

9.2.3.1.2. Af vide og erfaringer

9.2.3.1.3. af motivation

9.2.3.1.4. af kulturel kontekst

9.2.3.2. Hierarki af kommunikationseffekter (573)

9.2.3.3. To måder at træffe beslutninger på (575)

9.2.3.3.1. System 1 - Intuition

9.2.3.3.2. System 2 - Ræsonnement

9.2.3.3.3. Elaboration likelihood modellen (576)

9.3. Hvad er trinnene i udvikling af effektiv markedskommunikation?

9.3.1. Først skal målgruppen og købsmotiverne defineres, herefter træffes de fem vigtige beslutninger (De 5 M'er)

9.3.2. Reklamens 5 M'er (579) - s. 609 i Kotler

9.3.2.1. 1. Mission - Hvad er målet med vores reklame?

9.3.2.2. 2. Money - Hvad er budgettet og hvordan allokeres pengene på tværs af medier?

9.3.2.3. 3. Message - Hvad skal kampagne sige?

9.3.2.4. 4. Media - Hvilke medie skal vi bruge?

9.3.2.5. 5. Messurement - Hvordan skal resultatet måles?

9.3.3. Trinnene i udviklingen af effektiv markedskommunikation

9.3.3.1. 1. Identificere målgruppen for kommunikationen

9.3.3.1.1. Hvem vil vi ramme?

9.3.3.2. 2. Mål med kommunikationen

9.3.3.2.1. Skabe behov for kategorien?

9.3.3.2.2. Skabe opmærksomhed på brandet?

9.3.3.2.3. Formidle viden om brandet?

9.3.3.2.4. Opbygge eller forandre holdning til brandet?

9.3.3.3. 3. Udvikle kommunikationen (583)

9.3.3.3.1. Budskabet - indholdsstrategi

9.3.3.3.2. Implementering - kreativ strategi

9.3.3.3.3. Meccas model

9.3.3.4. 4. Valg af kanaler (586)

9.3.3.4.1. Fordele/ulemper ved de forskellige kanaler (587)

9.3.3.5. 5. Budget - Hvor mange penge?

9.3.3.5.1. Hvad har vi råd til?

9.3.3.5.2. Procent af omsætningen

9.3.3.6. 6. Bestemme et medie mix (589)

10. Lektion 14 - Kommunikationsstrategi 2

10.1. Digital kommunikation

10.1.1. Online markedskommunikation

10.1.1.1. Udfordringer anno 2018

10.1.1.1.1. Digital teknologi og internettet

10.1.1.1.2. Støj og informations overload

10.1.1.1.3. Bevidst fravalg af reklamer

10.1.1.2. Sådan bruger vi vores tid, fordelt på medie (597)

10.1.1.3. PESO modellen

10.1.1.3.1. Overblik over de forskellige marketing kanaler (Hvordan kan vi nå kunderne?)

10.1.1.4. Fordele og ulemper ved online marketing (600)

10.1.1.5. Former for online marketing

10.1.1.5.1. Website (601)

10.1.1.5.2. Search ads

10.1.1.5.3. Display ads

10.1.1.5.4. Email

10.1.2. Sociale medier (606)

10.1.2.1. 2-vejs kommunikation

10.1.2.2. Forummer/grupper

10.1.2.3. "Word of mouth"(607)

10.1.3. Viral marketing (610)

10.1.3.1. Sjove youtube-videoer som skal deles

10.1.3.2. Hvordan det skabes (612)

10.1.4. Mobile marketing

10.1.4.1. Bruges til m-commerce (se under distribution) (616)

10.1.4.2. Vigtige karakteristika ved mobilen (617)

10.1.4.2.1. F.eks. netto skattejagt (618)

10.1.4.2.2. Sådan gøres mobil marketing effektiv (619)

10.2. Personlig kommunikation

10.2.1. Direct marketing (622)

10.2.1.1. Opbygning af langvarige kunderelationer

10.2.2. Database marketing (624)

10.2.2.1. Indeholder mange data om den enkelte kunde

10.2.3. Personligt salg

10.2.3.1. Effektiviteten (627)

10.2.3.2. Ikke bare sælg, sælg sælg (628)

10.3. Markedskommunikation mix

10.3.1. I denne forelæsning kigger vi på "de sidste fire" kommunikations platforme

10.3.1.1. Online og social medier

10.3.1.2. Mobil marketing (se ovenfor)

10.3.1.3. Direkte database marketing

10.3.1.4. Personligt salg

11. Lektion 7 - Segmentering

11.1. STP (292)

11.1.1. 1. Segmentering

11.1.1.1. Identificer forskellige grupper af købere som adskiller sig i deres behov og præferencer

11.1.1.1.1. Segmenterings kriterier (306-307)

11.1.1.2. "En markedssegmentering består af en gruppe kunder som deler de samme behøv og ønsker." Størrelsen på segmenterne kan variere:

11.1.1.2.1. 1. Niche marketing (301-302)

11.1.1.2.2. 2. Local marketing (303)

11.1.1.2.3. 3. Individual marketing (304)

11.1.2. 2. Targeting / Målgruppevalg

11.1.2.1. Vælg én eller flere markedssegmenter at gå ind på

11.1.2.1.1. Effektive segmenteringskriterier (319)

11.1.2.1.2. Typer af targeting (320)

11.1.2.1.3. Invasionsplaner (321)

11.1.3. 3. Positionering (324)

11.1.3.1. For hver valgt målgruppe etableres og kommunikeres de specifikke fordele ved "produktet"

11.1.3.1.1. Positioneringsprocessen (325)

11.1.4. Motivation for STP:

11.1.4.1. 20% af kunderne står for 80% af omsætningen

11.1.4.2. Virksomhedens marketingaktiviteter fokuseres igennem STP, så man kan optimere ROI.

11.1.5. Definition og baggrund for STP (294-296)

11.2. Fordele og ulemper / risici og udfordringer ved segmentering

11.2.1. Risici (296)

12. Lektion 8 - Markedsanalyse

12.1. Marketing information System (MIS) (336)

12.1.1. Består af mennesker, udstyr og procedurer til at samle, sortere, analysere, evaluere og distribuere brugbart, aktuelt og præcist information til marketing beslutningstageren.

12.1.1.1. 1. Internal company records (338)

12.1.1.1.1. Interne rapporter

12.1.1.1.2. Order-to-payment cyklus

12.1.1.1.3. Databaser, datawarehousing mv.

12.1.1.2. 2. Marketing intelligence aktiviteter (341)

12.1.1.2.1. Mulige tiltag/kilder: (341-342)

12.1.1.3. 3. Marketing research

12.2. Analysere makro-omgivelser

12.2.1. PESTEL (349)

12.2.2. Trends (343)

12.2.3. SWOT-analyse (Muligheder og trusler) (344-345)

12.2.3.1. Muligheds matrix og trussels matrice (346)

12.3. Forecasting og efterspørgselsmåling (351-353)

12.3.1. 1. Identificer marketing-muligheder

12.3.1.1. Dette gøres gennem MIS (interne rapporter, marketing intelligence og markedsanalyser)

12.3.2. 2. Strategisk valg (f.eks. lav en SWOT analyse)

12.3.3. 3. Vurder og mål den forventede marketing aktivitet -> Planlæg operationelt

12.3.3.1. De forskellige markeder:

12.3.3.1.1. Nuværende marked

12.3.3.1.2. Mål markedet (den valgte marketing mulighed)

12.3.3.1.3. Den tilgængelige marked

12.3.3.1.4. Det potentielle marked

12.3.3.2. Forventede efterspørgselsudvikling (353)

12.4. Marketing research (355)

12.4.1. Markedsanalyse (357)

12.4.1.1. Eksempler på analyseopgaver - Derfor laves de! (358)

12.4.1.2. Markedsanalyse foretages af (359)

12.4.1.2.1. Intern markedsanalyse afdeling

12.4.1.2.2. Eksterne specialister

12.4.1.3. Markedsanalyseprocessen (364)

12.4.1.3.1. 1. Problemidentifikation og målsætning (365)

12.4.1.3.2. 2. Planlægning

12.4.1.3.3. 3. Dataindsamling

12.4.1.3.4. 4. Dataanalyse

12.4.1.3.5. 5. Forbered resultater

12.4.1.3.6. 6. Fortolkning og beslutninger

12.4.2. Marketing Insights (356)

12.4.3. EKSEMPEL på en kampagne - spis fisk (375)

13. Lektion 5 - Købsadfærd på konsumentmarkedet

13.1. Hvilken motiver og værdier ligger bag købet?

13.1.1. Købsmotiver

13.1.1.1. Livsværdier (178)

13.1.1.2. Mål-middel kæder (179)

13.1.1.3. Involveringsgrad (180)

13.1.1.3.1. Måling af involvering (181)

13.2. Hvordan foregår købet?

13.2.1. Hvordan opnår køberen kendskab til produktet?

13.2.2. Hvordan bliver produktet bedømt?

13.2.3. Hvordan bliver beslutninger truffet?

13.2.4. Niveauer af beslutningstagning (184)

13.2.5. To måder at træffe beslutninger på

13.2.5.1. System 1 og 2 (186)

13.2.6. KØBSBESLUTNINGSPROCESSEN

13.2.6.1. 1. Problem erkendelse (188-189)

13.2.6.2. 2. Informationssøgning (191-195

13.2.6.3. 3. Evaluering af alternativer (197-200)

13.2.6.4. 4. Beslutning træffes (202-205)

13.2.6.5. 5. Post-købs adfærd (207-208)

14. Lektion 10 - Produktstrategi

14.1. Marketing parametre/Marketing mix (422)

14.1.1. Produkt

14.1.2. Price

14.1.3. Promotion

14.1.4. Place

14.2. Hvad er et produkt?

14.2.1. Levere fordele og værdi til kunden (424)

14.2.2. Produktniveauer (425)

14.2.3. Produktklassifikationer (426)

14.3. Hvad er en serviceydelse? (430)

14.3.1. Tilrettelæggelse af services

14.3.2. Servicekvalitet (433)

14.4. Hvorfor er produktudvikling vigtigt og risikofyldt?

14.4.1. Hvorfor produktudvikling? (434)

14.4.2. Hvorfor bliver det nye produkt ikke en succes? (435)

14.5. Hvordan kan vi sikre succes med nye produkter? (436)

14.5.1. Produktudviklingsstrategi (437)

14.5.1.1. Innovationsstrategier (438)

14.5.1.1.1. Reaktive

14.5.1.1.2. Proaktive

14.5.2. Produktudvikling - organisering (440)

14.5.2.1. Fokus på tidlige faser

14.5.2.2. Fokus på koordinering mellem funktioner

14.5.2.3. Balance mellem commitment af ressourcer og indsigt i projektets chancer for succes

14.5.2.4. Stategate modellen (441)

14.5.2.4.1. Idégenering (442)

14.5.2.4.2. Idéscreening (444)

14.5.2.4.3. Konceptudvikling og koncepttest (446

14.5.2.4.4. Marketingstrategi (451)

14.5.2.4.5. Business case (451)

14.5.2.4.6. Produktudvikling og markedstest (453)

14.5.2.4.7. Kommercialisering (454)

14.5.3. Produktudvikling - markedsorientering (456)

14.5.3.1. Markedet og produkt skal mødes

14.5.3.2. Teknologiske muligheder og markedets forventede reaktion

14.5.3.3. Brug af markedsanalyser = succes

14.5.4. Produktstrategi over livscyklussen (457-458)

14.5.4.1. Introduktion

14.5.4.2. Vækst

14.5.4.3. Modenhed

14.5.4.4. Aftagende