Управління інвестиційним портфелем

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Управління інвестиційним портфелем by Mind Map: Управління інвестиційним портфелем

1. Мета та завдання

1.1. забезпечення високого рівня інвестиційного доходу в поточному році

1.2. забезпечення мінімізації інвестиційних ризиків

1.3. забезпечення необхідної ліквідності портфеля

1.4. забезпечення високих темпів приросту інвестованого капіталу

2. Етапи бюджутування інвестицій

2.1. затвердження проекту

2.2. схвалення техніко-економічних оцінок

3. Процес реструктуризації містить в собі певні етапи

3.1. моніторинг інвестиційного клімату

3.1.1. Project specifications

3.1.2. End User requirements

3.1.3. Action points sign-off

3.2. розробка заходів щодо реструктуризації портфелю

3.2.1. Top Priorities

3.2.2. Medium Priorities

3.2.3. Low Priorities

3.3. оцінка портфелю за рівнем прибутковості, ризику та ліквідності

3.3.1. Top Priorities

3.3.2. Medium Priorities

3.3.3. Low Priorities

3.4. визначення часу здійснення угод по реструктуризації портфелю

3.4.1. Top Priorities

3.4.2. Medium Priorities

3.4.3. Low Priorities

4. Стратегії управління

4.1. акціями

4.1.1. підбір чистого доходу

4.1.2. підміна

4.1.3. сектор-своп

4.1.4. Duration

4.2. облігаціями

5. Етапи формування інвестиційного портфеля

5.1. вибір типу інвестиційного портфеля

5.2. оцінка інвестиційних якостей окремих цінних паперів

5.3. оптимізація портфелю, спрямована на зниження його ризику

6. Основні принципи формування інвестиційного портфеля : 1)дохідність; 2)безпека вкладень; 3)ріст капіталу; 4)ліквідність