Scheikunde

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Scheikunde by Mind Map: Scheikunde

1. Scheidingmethodes

1.1. Indampen

1.2. Zeven

1.3. Bezinken

1.4. Centrifugeren

1.5. Filtratie

1.6. Destilatie

1.7. Extraheren

1.8. Absorptie

1.9. Adsorptie

1.10. Chromatografie

1.10.1. Schotels

2. Stoffen

2.1. Eigenschappen

2.1.1. Temperatuur

2.1.1.1. Faseovergang

2.1.1.1.1. Kooktraject

2.2. Veranderen

2.2.1. Thermoharder

2.2.2. Thermoplast

2.3. Polymeren

2.3.1. Polymeernetwerk

2.3.2. Crosslink

2.3.3. Polyester

2.3.4. Polyamide

2.3.5. Elastomeer

2.3.6. Condensatiepolymeer

2.3.7. Monomeer

2.3.8. Dimeer

2.3.9. Polymeer

2.4. Amorf

2.4.1. Kristallijn

2.5. Karakteristieke groepen

2.5.1. Zuur-groep

2.5.2. Amino-groep

2.5.3. Ester-binding

2.5.4. Peptide-binding

2.6. Eiwitten

2.7. Koolhydraten

2.8. Vetten

2.8.1. Glycerol

2.8.2. Vetzuren

2.8.3. Tri-ester

2.8.4. Verzadigde

2.8.5. Onverzadigde

3. Atomen

3.1. Atoombouw

3.1.1. Protonen

3.1.2. Neutronen

3.1.3. Elektronen

3.1.3.1. Elektro-negativiteit

3.1.3.2. Elektronen configuratie

3.1.3.2.1. Schillen

3.2. Massa

3.2.1. Relatieve atoommassa

3.2.2. Atoommassa

3.3. Atoomtromp

3.3.1. Valentie elektron niet meegerekend

3.4. Binding

3.4.1. Vrij elektronnenpaar

3.4.2. Lewisstructuur

3.4.3. Polariteit

3.4.3.1. Polaire/apolaire binding

3.4.3.2. Dipool moment

3.4.3.2.1. Dipoolmolecuul

4. Atoommodel

4.1. Schrödinger

4.2. Bohr

5. Grootheden

5.1. Macro

5.2. Meso

5.3. Micro

6. Materialen

6.1. Plastic

6.1.1. Bioplastic

6.2. Metaal

6.2.1. Alliage

6.2.2. Erts

6.2.3. Metaalrooster

6.2.4. Vervormbaarheid

6.2.5. Metaalatomen

6.2.6. Metaalbinding

6.2.6.1. Elektronenzee-model

6.3. Moleculairestoffen

6.4. Zouten

6.5. Keramiek

6.6. Composiet

6.7. Eigenschap

6.7.1. Buigen

6.7.2. Breken

6.7.3. Treksterkte

6.7.4. Geleiden

6.7.5. Bros

6.7.6. Waterafstotend

7. Reacties

7.1. Condensatiereactie

7.2. Hydrolysatie

7.3. Veresteringreactie

7.4. Botsende deeltjes

7.5. Kenmerken

7.5.1. Massabehoud

7.5.2. Landingsbehoud

7.5.3. Energiebehoud

7.5.4. Molverhouding

7.5.5. Soorten

7.5.5.1. Catabole

7.5.5.2. Anabole

7.5.5.3. Ontledingsreactie

7.5.5.3.1. Elektrolyse

7.5.5.4. Verbrandingsreactie

7.5.5.4.1. Volledige verbranding

7.5.5.4.2. Ontbrandingstemperatuur

7.5.5.4.3. Brandstof

7.5.5.5. Omkeerbare reactie

7.5.5.5.1. Chemisch evenwicht

7.5.5.6. Neerslagreactie

7.5.5.7. Hydrolysatie

7.5.5.8. Condensatie

7.5.5.9. Verestering

7.5.5.10. Omzettingsreactie

7.5.5.10.1. Fotosynthese

7.5.5.11. Additie reactie

7.5.5.12. Eliminatie reactie

7.5.5.13. Substitutie reactie

7.5.5.13.1. Sn1

7.5.5.13.2. Sn2

7.5.5.13.3. Nucleofiel

7.5.5.13.4. Elektrofiel

7.5.5.14. Isomerisatie reactie

7.5.6. Reactie energie

7.5.6.1. Exotherm

7.5.6.2. Endotherm

7.5.6.3. Activeringsenergie

7.5.6.4. Energiediagram

7.5.6.5. Wet van behoud van energie

7.5.6.6. Energiebalans

7.5.6.7. Energie diagram

7.5.6.8. Faseovergang (energie)

7.5.6.9. Warmte

7.5.6.9.1. Q

7.5.6.9.2. Vormingswarmte

7.5.6.9.3. Verbrandingswarmte

7.6. Rekenen

7.6.1. Mol

7.6.2. Molecuulmassa

7.6.3. Molaire massa

7.6.4. Dichtheid

7.6.5. Concentratie

7.6.6. Molariteit

7.6.7. Molverhouding

7.6.8. Massaverhouding

7.6.9. Getal van Avogadro

7.6.10. Ijklijn

7.6.11. Titreren

7.6.12. Verdunningsreeks

7.7. Snelheid

7.7.1. Soort stof

7.7.2. Concentratie

7.7.3. Verdeling

7.7.4. Temperatuur

7.7.5. Katalysator

7.7.5.1. Insteltijd

7.7.5.2. Reforming

7.8. Residu

7.9. Reactiemechanisme

8. Periodieksysteem

8.1. Trends

8.1.1. Elektronegativiteit

8.2. Hoofdgroepen

8.3. Element

8.3.1. Edelmetaal

8.4. Groepen (18)

8.4.1. Nevengroepen (10)

8.4.2. Hoofdgroepen (8)

8.5. Elektronegativiteit

8.5.1. Wet van Coulomb

8.5.1.1. Aantrekkingskracht

8.6. Atoomnummer

8.6.1. protonen in de kern

8.7. Massagetal

8.7.1. Relatieve atoommassa

8.7.1.1. Isotopen

9. Moleculen

9.1. Molecuulformule

9.2. Structuurformule

9.3. Molecuulrooster

9.4. Atoom/covalente binding

9.4.1. Chemische reactie

9.4.2. Edelgasconfiguratie

9.5. Isomerie

9.5.1. Cis-transisomerie

9.5.2. Structuur isomerie

9.5.3. Spiegelbeeld isomerie

9.5.3.1. Inwendig spiegel vlak

9.6. Optische isomerie

10. Groene chemie

10.1. Atoomeconomie

10.2. Rendement

10.3. E-factor

10.4. Q-factor

10.5. MAC waarde

10.6. Theoretische opbrengst

10.7. Praktische opbrengst

10.8. Proces

10.8.1. Batchproces

10.8.2. Continu proces

10.9. Blokschema

10.9.1. Procesnaam + stofstromen

10.9.2. Recirculatie

10.9.2.1. Cradle to cradle

10.10. Cradle to cradle

10.11. Rendement

11. Balans

11.1. Energie balans

11.2. Massa balans

11.3. Atoombalans

12. Veiligheid

12.1. H en P zinnen