Matematik i folkeskolen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Matematik i folkeskolen by Mind Map: Matematik i folkeskolen

1. Læring

1.1. Læring som tilegnelse

1.2. Læring som social kompetence

2. Undervisning

2.1. Fagets processer

2.2. Fokus på ændring af den traditionelle opfattelse af faget

2.3. Fagets produkter

3. Digitalisering

3.1. Ipads

3.2. Hvornår skal det introduceres?

3.3. Hjælpemiddel eller facitliste

4. Talentudvikling

4.1. Hvor ligger balancen mellem eleverne

4.2. Niveau opdelt undervisning?

4.3. Kan talentudvikling foregå på tværs af årgange?

5. Tværfaglighed

5.1. Kan andre fag anvedes i matematikken og omvendt

5.2. Kan man bruge matematik som naturlig overgang til det virkelige liv (pension, skat, osv..)

6. Elever

6.1. Eleverne skal udfordres og formes uanset niveau

6.2. Eleverne skal have lyst til at udvikle sig

6.3. Både elever og lærere har et ansvar i undervisningen

6.4. Eleverne har et ansvar over for de andre i klassen

7. Matematik som talefag

7.1. Diskutere underholdning som fagmateriale

7.2. Egne oplevelser med matematik

7.3. Til hvilken grad kan matematikfaget være præmis for en åben diskussion i klasselokalet

8. Forældre

8.1. Hvilken indflydelse har forældre på undervisning og elever

8.2. Skabe og opretholde gode lektievaner

8.3. Har forældrenes baggrund betydning for elevernes evne til at lære matematik

9. Dannelse

9.1. Hvordan kan matematikfaget ses i elevens dannelse

9.2. Er matematik vigtigt for generel dannelse?

9.3. Er det den generelle opfattelse at matematik ikke er et dannelsesfag