verzorgende IG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
verzorgende IG by Mind Map: verzorgende IG

1. vakken

1.1. intergraal

1.2. kennis

1.3. sociale vaardigheden

1.4. vaardigheden

1.5. rekenen

1.6. Nederlands

1.7. practicum

1.8. slb

2. lestijden

2.1. lange dagen

2.2. vroeg beginnen

2.3. laat uit

2.4. 1000 uur lesuren+stage-uren

3. opleiding

3.1. 3 jaar

3.2. stage

3.3. theorie

3.4. praktijk

4. verschillende beroepen na behalen diploma

4.1. gehandicaptenzorg

4.2. ouderenzorg

4.3. kraamzorg

4.4. geestelijke gezondheidszorg

5. stage/praktijk

5.1. leerjaar 1

5.1.1. 1 keer per week

5.1.2. 8 uur

5.1.3. wijkleercentrum

5.1.4. niet zelf kiezen

5.2. leerjaar 2

5.2.1. zelf een top 3 opgeven