Sustainable Development Goals

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sustainable Development Goals by Mind Map: Sustainable Development Goals

1. Ontwikkelingsdoelen

2. Voor goede doelen

3. Tegen armoede

4. Kwaliteitsonderwijs

5. geen honger

6. Rein water

7. Waardig werk

8. economische groei

9. betaalbare en duurzame energie

10. Innovatie