Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Communicatie by Mind Map: Communicatie

1. Vormen van niet-luisteren:

1.1. Niet-luisteren

1.1.1. Onverschillig

1.1.1.1. Ongeïnteresseerd

1.1.2. Oordelend

1.1.2.1. Bevooroordeeld

1.1.3. ik-gericht

1.1.3.1. Egocentrisch

2. Decoderen; Het omzetten van de boodschap als ontvanger

3. Verbaal; gesproken taal - met woorden

4. Non-verbaal; niet gesproken taal met lichaam

4.1. eerste indruk

4.2. lichaamshouding

4.3. gebaren

4.4. gezichtsuitdrukkingen

4.5. oogcontact

4.6. stemklank

4.7. aanraking

5. Interactie; wisselwerking in communicatie

5.1. Eenzijdig; Alleen zender aan het woord (bijv. radio/t.v.)

5.2. tweezijdig; mogelijkheid tot reageren. (bijv. discussie/interview)

6. Lichaamstaal

6.1. Spiegelen van lichaamstaal

6.2. emotionele besmetting

6.3. invloed lichaamstaal op jezelf

7. Zones van communicatie

7.1. Intieme zone: tot 45 cm

7.2. Persoonlijke zone: 45 tot 120 cm

7.3. Sociale zone: 120 tot 360 cm

7.4. Publieke zone: 360 cm of meer

8. Problemen in communicatie; Zijn vaak wel te verhelpen

8.1. Begrijpen van de boodschap

8.1.1. verschil in referentiekader

8.1.2. verkeerd interpreteren (emotie of gebrek aan info

8.2. Vertalen van de boodschap

8.2.1. Taalgebruik (moeilijke woorden of ruime interpretatie

8.2.2. Verschil achtergrond en gewoontes

9. Coderen; Het omzetten van de boodschap als zender

10. Communicatiestoornissen. Zijn niet te verhelpen

10.1. Zintuigelijke beperking

10.2. Lichamelijke beperkingen

10.3. verstandelijke beperkingen

11. Ruis; Alle factoren in zender, ontvanger en omgeving die de communicatie verstoren of bemoeilijken

11.1. Externe ruis:

11.2. Interne ruis

12. Interculterele communicatie

12.1. Inter = tussen

12.2. Communicatie tussen personen met verschillende culturen

13. Taalproblemen door anderstaligheid

13.1. Non-verbaal

13.2. Visuele hulpmiddelen

13.3. Tolk (Familie/vrienden, professionele tolk

14. PINTO

14.1. 1. Leer je eigen cultuurgebondenheid

14.2. 2. Leer de cultuur van de ander

14.3. 3. Bepaal hoe je met deze verschillen in normen en waarden omgaat

15. Luisteren

15.1. Bewust en doelgericht:

15.2. 1. Waarnemen

15.3. 2. begrijpen

15.4. 3. selecteren

15.5. 4. verwerken

15.6. van informatie

16. LUISTERDOELEN

16.1. Gericht: Iets te weten willen komen

16.2. Kristisch: mening kunnen vormen

16.3. Intensief: Zoveel mogelijk informatie opnemen

16.4. Globaal: Grote lijn herkennen

16.5. Empatisch: Ander begrijpen en ondersteunen

17. LUISTERVAARDIGHEDEN

17.1. Aandacht gevend

17.2. Vragen stellen

17.3. Samenvatten en ordenen

17.4. Analyseren

17.5. Gevoelsreflectie

17.6. Geruststellen

17.7. Zelfonthulling