De opgeruimde geest - Daniel Levitin

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
De opgeruimde geest - Daniel Levitin by Mind Map: De opgeruimde geest - Daniel Levitin

1. Deel 1

1.1. Te veel informatie, te veel beslissingen

1.1.1. Satisficing: Goed is goed genoeg

1.1.2. Geen tijd verspillen aan dingen die er niet toe doen

1.1.3. Het besluitvormingsnetwerk in onze hersenen stelt geen prioriteiten.

1.1.4. Te veel beslissingen put uit.

1.1.5. Cijfers

1.1.6. De verwerkingscapaciteit van de bewuste geest wordt geschat op 120 bits per seconde. Om één persoon die tegen ons spreekt te begrijpen, moeten we 60 bits informatie per seconde verwerken.

1.1.7. Aandachtsfilter

1.1.7.1. Veranderingsdetector

1.1.7.2. Belang

1.1.7.3. Waakzame modus

1.1.8. Aandacht is een grondstof met beperkte capaciteit

1.1.9. Categoriseren

1.2. Wat je eerst op een rijtje moet krijgen

1.2.1. Dagdroomstand

1.2.1.1. standaardmodus

1.2.1.2. Passief

1.2.2. Central Executive

1.2.2.1. Aandacht/Blijf-bij-je-taakmodus

1.2.2.2. Actief

1.2.2.3. max 4/5 dingen tegelijk bezighouden

1.2.3. Aandachtsschakelaar/insula-singularisnetwrek

1.2.4. neurochemie van aandacht

1.2.4.1. Glutamaat/GABA

1.2.4.1.1. Stimulerend/Remmend

1.2.4.2. Dopamine/Serotonine

1.2.4.2.1. Stemming

1.2.4.2.2. Verbeteren dagdroomtoestand (Dopamine)

1.2.4.3. Noradrenaline/Acethylcholine

1.2.4.3.1. Langdurige aandacht/onrustige omgeving

1.2.4.3.2. Verstoren van slaap

1.2.4.4. Noradrenaline/Cortisol

1.2.4.4.1. Aandachtsfilter

1.2.5. Herinneringen

1.2.5.1. Het geheugen is onbetrouwbaar, omdat het een waardeloos archiveringssysteem heeft.

1.2.5.1.1. Niet vanwege capaciteit, maar vanwege de manier van ophalen van herinneringen.

1.2.5.2. Herinneringen zijn fictie, ze zijn vatbaar voor verstoring

1.2.5.3. Emotie speelt een belangrijke rol

1.2.5.3.1. Emotionele tag op herinneringen

1.2.6. Categoriseren

1.2.6.1. Cognitieve besparing

1.2.6.2. Manieren van

1.2.6.2.1. Grof/Fijn

1.2.6.2.2. Functionele equivalentie

1.2.6.2.3. Adhoc/Conceptueel

1.2.7. Externaliseren

1.2.7.1. Verlichting

1.2.7.2. GTD

1.2.7.3. In balans brengen van yin/dagdroomtoestand en yang/gerichte aandacht

2. Deel 2

2.1. Je huis organiseren

2.1.1. Hippocampus --> Ruimtelijk geheugen

2.1.2. Georganiseerd huis zorgt voor rust

2.1.3. Organisatieregels:

2.1.3.1. Een verkeerd gelabeld of verkeerd geplaatst voorwerp is erger dan een ongelabeld voorwerp.

2.1.3.2. Als er een standaard is, gebruik die dan

2.1.3.3. Gooi weg wat je niet meer gebruikt.

2.1.4. Multitasking

2.1.4.1. Cortisol/Stress/Overprikkeld

2.1.4.2. Ongelezen e-mail --> IQ -10

2.1.4.3. Informatie naar verkeerd hersengebied

2.1.4.4. Switchen --> --Energie

2.1.4.5. Allemaal beslissingen die veel energie/glucose vragen

2.1.4.6. Berichten --> Dopamine

2.1.5. Dingen kwijtraken

2.1.5.1. Backups

2.1.5.2. Niet vergeten

2.1.5.2.1. Mindfulness

2.1.5.2.2. Externaliseren

2.2. Je sociale leven organiseren

2.3. Je tijd organiseren

2.3.1. Biologische klok/Ritme

2.3.2. Switchen tussen modi

2.3.3. Slaap

2.3.3.1. 3 soorten informatieverwerking

2.3.3.1.1. Samenvoegen

2.3.3.1.2. Assimilatie

2.3.3.1.3. Abstractie

2.3.4. Neiging om dingen uit te stellen

2.3.4.1. Twee factoren

2.3.4.1.1. We hebben een lage frustratietolerantie

2.3.4.1.2. We beoordelen eigenwaarde in termen van onze prestaties.

2.3.4.2. Uitstelvergelijking: Uitstel = (Tijd die het duurt om taak te volbrengen x ongeconcentreerdheid) / (Zelfvertrouwen x waarde taak)

2.3.5. Creatieve tijd

2.3.5.1. Flow

2.3.5.1.1. Uitdaging vs Vaardigheden

2.3.5.2. Afleidingen minimaliseren

2.3.5.2.1. Interne afleiding

2.3.5.2.2. Externe afleiding

2.3.5.3. Beweging

2.4. Informatie organiseren om moeilijke beslissingen te kunnen nemen

2.5. Het bedrijfsleven organiseren

3. Deel 3

3.1. Wat we onze kinderen kunnen leren

3.2. Voor het overige

4. Kruistabellen maken