kamp 2011

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
kamp 2011 by Mind Map: kamp 2011

1. algemene terugblik

1.1. het kamp was kaai leuk en heel gezellig.

2. bonte avond

2.1. we gingen met onze eigen stamgroep een dansje doen.

3. ik hou van holland

3.1. we gingen de eerste avond met de 2e jaars een spel houden.

4. een spetterend begin

4.1. iedere klas ging met zijn eigen klas een schilderij maken.

5. de roerdomp

5.1. de accomodatie waar het kamp werd gehouden