Case 2: Pigen fra det ydre rum

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Case 2: Pigen fra det ydre rum by Mind Map: Case 2: Pigen fra det ydre rum

1. Etik/Moral; "Etikken kan se som det teorietiske grundlag - Moralen som grundlag for handlingen..."

2. Dilemmaer:

2.1. Ny lærer

2.1.1. Uerfaren

2.1.1.1. Formidlingskompetence

2.1.1.2. Usikkerhed

2.1.2. Relation

2.1.2.1. Klassen

2.1.2.2. Forældre

2.1.2.3. Eleverne

2.1.2.4. Kollegaerne

2.2. Ny elev (Eva)

2.2.1. Narretiver

2.2.2. Elevplaner/Overdragelse

2.3. Didaktisk indhold

2.3.1. UVD

2.3.2. Rammer

2.3.3. Metode

2.4. Refleksion

2.4.1. Professionel prakisis

2.4.2. Grænser (professionel/privat?)

2.5. Skolekultur

2.5.1. Formelle/Uformelle

3. Handleforslag

3.1. Didaktisk praktisk: Rammesætning af undervisningenen: Skemalægge fremlæggelser - alle skal høres.

3.2. UVD: Sørge for at eleven får mulighed for flere opgaver til at udvikle sin kreativitet.

3.3. Anskueliggøre egne refleksioner og opsøge kollegaer for råd og vejledning med eks. skole-hjem samtaler

3.3.1. Forberedelse af samtale - hvad skal jeg sige? Hvordan skal jeg sige det? Hvem er samtalens "hovedperson"? Forbered løsningsforslag; Højtlæsning for andre elever eller er det responsen af højtlæsningen der motiverer/inspirerer

3.3.2. Sproglighed i samtalen; ordvalg (irriteret..) Udarbejde et bedre og mere professionelt sprog - kodeskift

3.4. Grænser; Lære at sætte grænser mellem det skolemæssige og det private

3.5. Arbejde mere fokuseret med elev/elev relationer og egne relationer lærer/elev

3.6. Klasserumskultur/traditioner; Klapsalver efter oplæsning? Hvilke konsekvenser har det for resten af eleverne?