1 Kinderrechten: Achtergronden - van kwetsbaarheid & bescherming naar participatie & autonomie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
1 Kinderrechten: Achtergronden - van kwetsbaarheid & bescherming naar participatie & autonomie by Mind Map: 1 Kinderrechten: Achtergronden - van kwetsbaarheid & bescherming naar participatie & autonomie

1. Actuele discussie

1.1. Verschillende opvattingen over de jeugdperiode lopen door elkaar en blijven naast elkaar bestaan

1.2. Antagonistische beweging

1.2.1. Erosie van het jeugdland

1.2.1.1. Kinderen verwerven meer en meer formele burgerschapsstatus

1.2.1.2. Voornamelijk

1.2.1.2.1. commerciële

1.2.1.2.2. culturele sfeer

1.2.2. Versterking van jeugdland

1.2.2.1. Geen radicale gelijkschakeling van kinderen en volwassenen

1.2.2.1.1. Wel erkenning van eigenheid van kind-zijn

1.2.2.1.2. tegelijk toebedelen van ‘volwassen’ machtsinstrumenten aan kinderen

2. kinderbeschermingsbeweging

2.1. 18de-19de eeuw

2.2. Kindbeeld van het “kwetsbare kind”

2.2.1. Focus op beschermingsrechten

2.2.1.1. minderjarige als‘object’

2.3. Kinderen worden aparte groep in de samenleving

2.3.1. met aparte kenmerken en specifieke gedragingen

2.3.2. Uitsluiting van kinderen uit de arbeidsmarkt/betaald werk

2.3.3. Kind = “nog-niet” >< volwassene

2.4. Verklaring van Genève (1924)

2.5. Verklaring voor de Rechten van het Kind (1959)

2.6. Kenmerkend voor de kindertijd

2.6.1. ‘moratorium-status’

2.6.2. Jeugdmoratorium

2.6.3. Jeugdland

2.7. historische en sociaal-culturele structurering en institutionalisering van de leefwereld van kinderen

2.7.1. In westerse samenlevingen verbonden met de idee van ‘pedagogisering’

2.7.1.1. het in pedagogische termen gaan omkleden van de kindertijd

2.7.2. Oprichting van onderwijs, jeugdzorg, jeugdwerk, etc.

2.7.2.1. cf. institutionalisering

2.7.3. Professionalisering

2.7.3.1. opleidingen voor kinderverzorgers, pedagogen, leerkrachten, sociaal werkers, etc.

3. shift van ‘gunst’ naar ‘recht’

3.1. Kindbeeld

3.1.1. wijze waarop we naar kinderen kijken

3.1.2. vaak impliciete aannames zoals biologische of psychologische kenmerken

3.1.3. geven vorm aan de wijze waarop we omgaan met kinderen

3.2. professioneel handelen krijgt (deels) vorm vanuit aannames over kinderen

3.3. aannames zijn historisch en contextueel bepaald

3.3.1. sociale klasse, gender etc.

3.3.2. kindbeeld als sociaal construct

3.4. kindbeelden veranderen

3.4.1. doorheen de tijd

3.4.2. van cultuur tot cultuur

3.5. denken over en handelen met kinderen wordt beïnvloed door mengvormen van kindbeelden

3.5.1. kindbeelden verankerd in het verleden

3.5.2. opnieuw vorm gegeven in het heden

4. kinderrechtenbeweging

4.1. Na WOII

4.1.1. '60-'70

4.1.1.1. maatschappelijke contestatiebeweging

4.2. Kind beeld van het "autonome kind"

4.2.1. Focus op zelfbeschikkingsrechten

4.2.2. Kinderbevrijdingsbeweging

4.3. The Bill of Rights for the Young (Farson, 1978) - right to

4.3.1. live elsewhere than with one's parents

4.3.2. environmental design scaled for people less than five feet tall

4.3.3. same moral standards that are applied to adults

4.3.4. self-directed education

4.3.5. freedom from physical punishment

4.3.6. sexual liberation

4.3.7. vote

4.4. In Vlaanderen

4.4.1. erkenning rechtsbekwaamheid

4.4.2. pleidooi voor verhoging van de handelingsbekwaamheid van minderjarigen

4.4.3. verwerpen van moratorium-idee

4.4.3.1. cf. pedagogisering

4.4.3.2. jeugdland = sociaal probleem

4.4.4. alternatieve jeugdhulpverlening

4.4.4.1. oprichting JAC

4.4.4.1.1. Kinderrechtswinkel