Problemformulering: Hvilke fordele og ulemper er der ved vindenergi, og hvordan kan man forbedre ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Problemformulering: Hvilke fordele og ulemper er der ved vindenergi, og hvordan kan man forbedre vindmøller, så de skaber mere energi, uden de fylder for meget? by Mind Map: Problemformulering: Hvilke fordele og ulemper er der ved vindenergi, og hvordan kan man forbedre vindmøller, så de skaber mere energi, uden de fylder for meget?

1. Geo: Hvor skal de placeres, uden det generer andre mennesker, og kan fuldt udnyttes?

1.1. Vindmøllerne skal placeres, så de genere folk, så lidt som muligt, og de skal placeres så de kan udnytttes så meget som muligt. Fx så skal vindmøllerne bruge luft, så man skal placere dem, hvor der blæser mest. Vindmøllerne skal også have en bestemt højde, og vingerne skal bøjes bestemt, så de kan udnyttes så meget som muligt.

2. Bio: Påvirker vindmøllerne miljøet?

2.1. Vindmøllerne påvirker ikke miljøet, men de påvirker fuglene, men kun i starten, da fuglene vænner sig til at skal flyve rundt om dem.

3. Bio: Kan man gør vindmøller mere sikker så man ikke skader dyrelivet og miljøet?

3.1. Man kunne lade være med at placere dem et sted, hvor der lever mange fugle, eller lade være med at tag dem i den højde, som fuglene flyver.

4. Fysik/kemi: Hvordan fungere en vindmølle, og hvordan danner den vind om til strøm?

4.1. Sådan fungerer en vindmølle « Bæredygtigt design

4.2. Vindmøller producere elektricitet ved, at vinden får rotoren til ar dreje rundt.

5. Fysik/kemi: Hvordan kan man bygge vindmøllerne, så de kan lave så meget energi som muligt?

5.1. Man skal placere dem, så de udnyttes så meget som muligt. Fx have dem i den rigtige højde, afstand og de rigtige steder i Danmark. Placere dem hvor de blæser mest i verden.

6. Konklusion:

7. Modeller:

7.1. Vise hvordan vindmøllen virker.

7.2. Vise hvordan luften virker og er stærkest

8. Forsøg:

8.1. Hjemmelavet vindmølle - eduktion

8.2. lave brint.

8.3. Lave en anden vindmølle som vises hvordan den virker. Såsom hvordan vingerne skal være, så man kan udnytte dem

9. Geo: Hvilke fordele og ulempe er der ved det danske vejr omkring vindmøller?

9.1. Vindmøller sparer atmosfæren for miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

10. Kilder:

10.1. Vindmøller

10.2. Samfundsmæssige fordele ved vindmøller - VidenOmVind

10.3. Sådan fungerer en vindmølle « Bæredygtigt design

11. Emma & Cathrine.