Dôležité aspekty

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dôležité aspekty by Mind Map: Dôležité aspekty

1. Chválme správne - chválte správne - Ako chváliť a ako haniť - Spätná väzba

1.1. Spätná väzba

1.1.1. Príbeh - kedy negatívne hodnotenie orientované na hodnotenie osobnosti dieťaťa, nie na spávanie/čin. Narušenie sebaobrazu - viedlo ku agresivite pociťovanej voči sebe a viedlo až ku samovražedného pokusu + ukážka zej formulácie čo sa tm deje ????

1.1.2. Ak vynášame súdy - si bezcitná - dochádza k hodnoteniu - doležité postavy v živote a ich súdy voči dieťaťu - dieťa dostáva spätnú väzbu na seba - vytvára si sebaobraz - deformuje ho - negatívny sebaobraz - zažíva neprjemné pocity voči sebe - následok - považuje seba za problém, - cíti sa hodné potrestania - sebapoškodzovanie samovražedné tendencie - podceňovanie, sebaponižovanie - autoagresia / alebo potreba dokázať si že je niečo viac agresia manifestovaná navonok - útoky, krádeže, násilie - kde si dokazuje svoju ,,schopnosť,, byť dôležitý na úkor iných aj násilne

1.1.3. Pozorujeme - komentujeme to čo vidíme, to čo sa stalo, to čo nám dieťa hovorí

1.1.4. Vnímame to čo sa v náš deje- + Osoba jednétného čísla - Hovoríme za seba, to čo v nás daná situácia vyvoláva

1.1.5. Prepájame ale nemiešame - správanie ktoré pozorujem s tým čo cítim

1.1.6. Vyhnúť sa hodnoteniu osoby dieťaťa

1.1.7. Ak hodnotíme správanie a vyjadrujeme svoje pocity - dieťa sa učí vnímať pocity druhých (EMPATIA) - a dostáva spätnú väzbu na svoje správanie - správanie je možné meniť - teda vidí príležitosť byť ocenené za iné správanie. - nenarúša sa sebaobraz - moduluje sa správanie

2. Budme normálny - Budte normálny - Práca s emóciami

2.1. Normalizácia

2.1.1. Príbeh - neporozumenie prežívaných emócií, Matka nedokázala pochopiť pocty svojej dcéry - Čo už len ju môže trápiť, však je to dieťa - má sa smiať a hrať. Ešte nieje ani dospelá, má len školu na robote - ostatok voľný čas - čo môže byť smutná a mať toho veľa - nehápem. Dcéra - depresívna, úzkostná - citlivá na poznámky rovestníkov. Mama - však aj mne sa občas smialy nič na tom nieje to prejde.

2.1.2. Zistiť emóciu

2.1.2.1. Čo prežívaš?

2.1.3. Pomenovať čo vidíme, že prežíva

2.1.3.1. Vidím, že sa veľmi trápiš

2.1.4. Vyjadrenie normality

2.1.4.1. To že sa teraz trápiš je normálne a pochopiteľné, čudné by bolo keby s s tebou nič nedeje

2.1.5. Vyjadrenie našej polupatričnosti

2.1.5.1. Je pre mňa dôležité vedieť čo sa v tebe deje

2.1.5.2. Rešpektujem ťa, som tu pre teba keby mi o tom chceš povedať

2.1.5.3. Príklad smiechu dieťaťa na pohrebe úmrtia rodiča - je to normálne? Nenormálne situácie, nenormálne prostredie - navodzujú nenormálne emócie - A to je normálne!

2.1.5.4. Aktivita - pozerať sa na dieťa cez potreby . malý kráľ, veľký kráľ,

3. Buďme konštruktívni - Budte konštruktívni - Ako nadviazať kontakt a otvoriť rozhovor - systemické otázky

3.1. Vtiahnutie do rozhovoru

3.1.1. Príbeh - kde neporozumenie, spôsobilo vážnu krízu medzi rodičom a dieťaťom - aj o tom, ako stačí naznačiť deťom že si ich vypočujeme, máme na ne čas. príbeh môže byť aj nepochopením toho čo sa deje v škole autorita / dieťa dôvra

3.1.2. Role vo vzťahu s dieťaťom - Empatický pohľad - nie opozičné postavenie

3.1.3. Nástroj: 1. Prejavenie záujmu - Ak pozorujeme že sa niečo deje - zaujímame sa otázkami (objednávka) : Deje sa niečo? Chcel by si sa o niečom porozprávať ?Čo by si teraz najviac potreboval? - Ak dieťa neodpovedá dáme mu najavo že za nami môže kedykoľvek prísť zdôveriť sa ( ak príde, naozaj si na neho musíme nájsť čas) - Otázka napr. - Vidím že sa niečo deje, keby si sa o tom chcel porozprávať, som tu pre teba, nech ide o čokoľvek.... Ak ťa niečo trápi môžeme sa o tom spolu porozprávať

3.1.4. Nástroj : 2.. Empatické počúvanie - Vypočutie - bez hodnotenia - reflektujeme čo nám dieťa hovorí (môžeme to zopakovať parafrázovať) Dáme mu tým pocit že ho vnímame a počúvame

3.1.5. Nástroj: 3. Hľadáme spolu možnosti: Otázky na vyriešenie - Aké máme možnosti, čo by sa s tým dalo robiť? Ako by to vyzeralo podľa teba? Ako by si sa k tomu chcel postaviť? Už si nad tým premýšľal, napadlo ti niečo čo by sme mohli urobiť? Ako by si to chcel ty?

3.1.6. Nástroj: 4. Poznanie z minulosti (Otázky na minulosť) - Ako si /sme to riešili naposledy ?, Čo nám pomohlo v podobnej situácii ? Čo ti v minulosti pomohlo prežiť ťažké chvíle ? Naposledy ti pomohlo toto a toto..... myslíš že by to mohlo pomôcť aj teraz?

3.1.7. Nástroj: 5. Čo mi robí radosť(otázky na zdroje) : Ako rodičia vieme veľa toho čo dieťa baví, čo má rado, pri čom sa cíti naše dieťa dobre. O niečo aj nemusíme. Pýtame sa preto na veci ktoré má rado. - Kedy sa cítiš dobre? Kedy nemyslíš na to že ti je ťažko? Keď ste s Marošom a Jožom vonku je to lepšie? Máš rád hokej, nešiel by si si s chalaňmi zahrať hokej, môžno by si prišiel na iné myšlienky, čo povieš? - Dôležité je počúvať čo dieťa potrebuje a hľadať cestu tam kde dieťa vidí zmysel. Môže to byť čokoľvek čo má rado.

4. Hľadajme dohodu - Hľadajte dohodu nerobte kompromis - Ako uzatvoriť dohodu

4.1. Príbeh - o dôsledkoch nedostatočných hraníc, Hranica - pilier, stabilný bod nedostatočné hranice, milujúci rodič, liberálna výchova, l nedostatočne nastavené hranice- dieťa sa nemalo o aký pilier oprieť - nedôvera, neistota - drogy, nerešekt strata dieťaťa.

4.2. Situácia

4.3. Čo chce dieťa a čo chcem ja

4.4. Moje potreby

4.5. Potreby dieťaťa

4.6. Stanoviť si pravidlá hry

4.7. Stanoviť si dôsledky

4.8. Skompetetnenie

4.9. Druhy kompetentnosti

4.10. Dieťa: JA chcem ísť na chatu so spolužiakmi (Potreba - chcem byť v kolektíve, potreba mať voľnosť, dôveru- nie nejdeš na chatu so spolužiakmi (potreba bezpečia dieťaťa, potreba istoty) - Ty potrebuješ byť v kolektíve, ja aby si bol v bezpečí, ako to urobíme? - Vieme sa niekde stretnúť ? - Áno mohol by ti dať adresu kde to je kto tam ide a mohol by som ti zavolať raz o 22:00 a raz 00:00 a keď ešte pôjdem spať - súhlasím, čo yb mohli byť dôsledky, ak by si svoje slovo nedodržal? - môžeš pre mňa prísť a urobiť mi tam hanbu. - dobre sme dohodnutí tak že teraz mi dáš adresu kde tá chata je kto tam ide, prípadne číslo na Andrejovu mamu, a zavoláš mi 3x v dohodnutí čas, - znie to pre mňa ceľkom bezpečne - takže ruku na to?