Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan by Mind Map: Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

1. Eksempel på Ikke vedvarende energi

1.1. Forsille brændstoffer

1.1.1. Kul

1.1.2. Gas

1.1.3. Olie

2. Eksempel på vedvarende energi

2.1. Vindmøller

2.2. Solceller

2.3. Vandkraft

2.4. Atomkraft

2.5. Jordvarme

3. Bæredygtigt Transport

3.1. Cykel

3.2. Elcykel

3.3. Ben

3.4. Elbiler

4. Hvordan fungerer en vindmølle?

4.1. Trykforskel

4.2. Turbineaksel

4.3. Generator

5. Hvordan fungerer en solcelle?

5.1. Elektroner

5.2. Siliciumplade

6. Hvorfor producerer u lande ikke lige så meget bæredygtig energi som i lande?

6.1. Penge

6.2. Ressourcer

7. Hvorfor bruger man de fossile brændstoffer så meget, og hvordan påvirker det naturen og menneskekroppen?

7.1. Forurening

7.2. Planter har brug for co2

7.3. (Kuldioxid + vand + sollys => druesukker + ilt) (6 CO2 + 6 H2O => C6H12O6 + 6 O2 )

7.4. Syreregn

8. Hvordan sørger vi for at producere mere vedvarende energi i stedet for at brænde fossile brændstoffer af?

8.1. Solcelleparker

8.2. Hensyn til beliggenhed

9. Hvordan lagrer vi vores vind - og solenergi i Danmark?

9.1. - Batterier

9.2. - Kemisk (brint)

9.3. Foto aktivt molekyle

10. Hvor i verden giver det mest mening at gøre brug af vind - og solenergi, og hvad udfordrer dem i, at udvinde mest muligt energi

10.1. Fragt af energi

10.2. Rigtig placering

10.3. Tid og penge

11. Forsøg

11.1. Lav en vindmølle

11.2. Lagring af energi

11.2.1. elektrolyse

11.3. Har omgivelsestemperaturen betydning?

11.3.1. Solcelleforsøg

11.4. Syreregn

11.4.1. Brænd svovl af og mål PH værdi

12. Modeller

12.1. Solcelle

12.1.1. vindmølle

12.2. Energitab

13. Konklusion og perspektivering