Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LÓI MÒN KDOL by Mind Map: LÓI MÒN KDOL

1. KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

1.1. CÁC NHÓM, SỰ KIỆN, BÀI VIẾT

1.2. ĐỘ TUỔI

1.3. GIỚI TÍNH

1.3.1. NAM

1.3.2. NỮ

2. ĐỘ TƯƠNG TÁC

2.1. LIKE

2.2. SHARE

2.3. COMMENT

2.4. LIVETREAM

2.5. CHỌC

2.6. VẪY TAY

3. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

3.1. ẢNH BÌA, ANH ĐẠI DIỆN DẸP

3.2. THÔNG TIN NƠI LÀM VIỆC, CHỖ Ở, MÔI QUAN HỆ, ....

3.3. GIỚI THIỆU BẢN THÂN

3.4. NGƯỜI THEO DÕI

4. ĐĂNG BÀI THEO CÔNG THỨC

4.1. 7

4.1.1. CHIA SẼ KIẾN THỨC VỀ SẢN PHẨM

4.1.2. TRUYỆN CƯỜI NGĂN

4.1.3. CHIA SẼ CÂU NÓI HAY, TRIẾT LÝ SỐNG, NHỮNG CÂU NÓI THÀNH CÔNG

4.2. 2

4.2.1. HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

4.2.2. THU NHẬP TỪ SẢN PHẨM

4.3. 1

4.3.1. SỞ THÍCH CÁ NHÂN

4.3.2. HÌNH ẢNH CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY