Strategický pohled na využití projektového řízení v eshopech - Vojtěch Košák

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Strategický pohled na využití projektového řízení v eshopech - Vojtěch Košák by Mind Map: Strategický pohled na využití projektového řízení v eshopech - Vojtěch Košák

1. Akademická minutka

1.1. Definice Projektu

1.1.1. Definice projektu

1.1.1.1. „Projekt je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.“ (ČSN ISO 10006:2001)

1.1.2. Další definice

1.1.2.1. • „Projekt je řízená skupina činností vyvolaná za účelem dosažení předem určených cílů v daných termínech, ceně a s přidělenými zdroji.“ • „Projekt je prostředí, které je vytvořeno s úmyslem dodání jednoho nebo více obchodních produktů v návaznosti na konkrétní obchodní případ (Business Case).“ • „Projekt je dočasná organizace vytvořená za účelem produkce unikátního a předem definovaného výstupu nebo procesu.“

1.1.3. Moje vyjádření projektu

1.1.3.1. Projekt je především společný závazek všech, kteří se na něm podílí.

1.2. Klíčové vlastnosti projektu

1.2.1. 1. Jedinečnost projektu 2. Přesné určení cílů projektu 3. Dočasnost projektu 4. Daný čas 5. Daný rozsah projektu 6. Dané náklady 7. Neurčitost projektu 8. Postupné upřesňování řešení projektu 9. Zadavatel projektu a uživatel produktu 10. Interdisciplinární charakter projektu

1.3. Nepleťme si!!

1.3.1. Projektový management

1.3.2. Produktový management

1.3.3. Procesní management

1.4. PM metodiky

1.4.1. PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

1.4.2. PRINCE 2 (Projects In Controlled Environments)

1.4.3. IPMA standardy kompetencí projektového řízení

1.5. Project management

1.5.1. Project management

1.5.1.1. „Řízení projektů je plánování, organizování a vedení činností a zdrojů za účelem dosažení definovaných cílů. Nejčastěji se potýká s časovými a finančními omezeními a s omezeními zdrojů.“

1.5.1.2. 1. Příprava 2. Plánování 3. Organizování 4. Delegování 5. Motivování 6. Řízení: času, zdrojů, peněz, komunikace, kvality, změn, rizik, rezerv 7. Hodnocení a kontrolování

1.5.2. 4 fáze základní projektu

1.5.2.1. 1. Příprava projektu

1.5.2.2. 2. Naplánování projektu

1.5.2.2.1. .

1.5.2.3. 3. Provedení projektu

1.5.2.4. 4. Ukončení projektu

2. Souvislost s byznysem

2.1. V každé linii e-commerce per Q

2.1.1. obchod, logistika, marketing, IT, operation, (finance apod..)

2.1.2. KPI

2.1.3. OKR

2.1.4. Jedna osoba zodpovědná za projekt

2.1.5. Napárujte realizaci projektu na osobní ohodnocení

2.2. 3 úrovně projektů

2.2.1. Generační

2.2.2. Iterační

2.2.3. Udržovací

2.3. Plán projektů

3. Jaké metodiky v jakých situacích eshopu

3.1. Kanban nezapomeňte na "Work in progress" limit

3.2. Scrum

3.3. Scrumban

3.4. Miniwaterfall

4. Pár rad na závěr

4.1. Done is better then perfect

4.2. WBS a Project Charter je základ (bez ní nevíte co realizace projektu znamená)

4.3. bez RACI matice je chaos

4.4. v koporacích

4.4.1. Stakeholder analýza vždy - řiďte očekávání

4.4.2. Analýza rizik i pro menší projekty

4.5. Vždy jedna osoba zopovědná za projekt

4.5.1. Napárujte realizaci projektu na osobní ohodnocení

4.6. Prioritizace!

5. Jak na realizaci I.

5.1. Project charter = co a proč

5.2. - Cíle projektu - Business KPI - Předpoklady - Omezení - Co není obsahem projektu! - Vliv ostatních projektů

5.3. Sepište rizika projektu

5.4. Stanovte tým a odpovědnou osobu

6. Jak na realizaci II.

6.1. WBS

6.2. WBS transparentně ukazuje, co je obsahem projektu. Co se musí udělat pro splnění cílů.

6.3. Nový proces

6.4. Pravidla tvorby: • 100% rozsah • Správná míra detailu • Jasné meze – jednotlivé části se nesmí překrývat • Zápis formou stromové struktury

6.5. WBS neobsahuje časový rozměr

7. Jak na realizaci III.

7.1. Plán a harmonogram

7.2. Jak vytvořit harmonogram

7.2.1. Vyjděte z WBS • Vytvořte závislosti/návaznosti mezi „balíky práce“ • Rozložte v čase zdroje dle jednotlivých „balíků práce“ • Na „kritické cestě“ vytvořte rezervu • Zaplánujte dovolené, st. svátky

7.3. Dodržujte RACI matici

7.4. Backlog vs Realizace

7.4.1. v realizaci je vždy zádrhel

7.4.2. Změna bolí

7.5. Kritické faktory úspěšnosti: • Zatažení uživatelů • Podpora managementu • Jasná definice (business) cílů