Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ERP by Mind Map: ERP

1. modules i/d businesscase niet geïnstalleerd

1.1. CRM

1.2. Project Management

1.3. Invoicing

1.4. Extra Tools

1.5. Knowledge Management

1.6. Manufacturing

1.7. Human Resources

2. Belang

2.1. productiviteit van het bedrijf te verbeteren

2.2. de kosten te beheersen

3. Wat?

3.1. Enterprise Resource Planning

4. modules i/d businesscase geïnstalleerd

4.1. the stock module

4.2. the account module

4.3. the purchase module

4.4. the sale module

5. modules Chocolatier Valentino moeten te worden geïnstalleerd

5.1. Accounting

5.2. Order Administration

6. ERP = robuuste tractor, CRM= snelle auto?

6.1. ERP

6.1.1. Vastomlijnde processen

6.1.2. Productieproces vast

6.1.3. Financieel proces vast

6.2. CRM

6.2.1. Commercie flexibel en dynamisch

6.2.2. Efficiënt

6.2.3. Effectief

6.2.4. Transparant

6.2.5. Meetbaar

7. Tips

7.1. Optimaal inzetten interne bedrijfsprocessen

7.2. Zoveel mogelijk opbrengst te genereren

7.3. Meer rendement