Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Theorie by Mind Map: Theorie

1. Tijd

1.1. 1.1) indeling in 7 historische periodes

1.2. 1.2) 3 golven of revoluties

1.3. 1.4) de ene tijdrekening is de anderen niet

2. Ruimte

2.1. 2.1) de aarde, leefruimte van de mens

2.2. 2.2) het verleden in kaart brengen = werken met historische atlas

3. Domeinen

3.1. Economisch (geld)

3.1.1. Hoe overleven we?

3.1.2. Waarvan leven we?

3.2. Politiek (relaties tussen mensen)

3.2.1. Hoe leven we samen?

3.2.2. Hoe worden afspraken gemaakt?

3.2.3. Wie oefent de macht uit en hoe?

3.3. Cultureel (denken en voelen)

3.3.1. Hoe beleven we ons mens-zijn?

3.3.2. Wat denken we?

4. Bronnen

4.1. 4.1) wat is een bron?

4.2. 4.2) het ordenen van bronnen

4.2.1. Soorten bronnen

4.2.2. Primaire of secundaire bronnen

4.3. 4.3) beschrijven van bronnen

4.4. 4.5) werken met bronnen

4.4.1. Redeneren OVER bronnen

4.4.2. Redeneren MET bronnen

4.5. 4.6) werken met spotprenten

4.5.1. Wat is een spotprent of een cartoon?

4.5.2. Doel van een spotprent

4.5.3. Onderscheid: tekening - spotprint