Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Energi by Mind Map: Energi

1. Vedvarende energi

1.1. Solenergi

1.1.1. Solceller

1.2. Vindkraft

1.2.1. Vindmøller

1.3. Vandkraft

1.3.1. Turbine

2. Energiomdannelse

3. Energisætninger

3.1. 1. Energien er konstant i et lukket system

3.2. 2. Alle energiformer kan omsættes fuldstændigt til varmeenergi, men varmeenergi kan ikke omsættes fuldstændigt til andre energiformer

4. Energityper

4.1. Kemisk energi

4.1.1. Brændes af, får damp som bruges i generator. Via induktion omdannes det til elektrisk energi

4.2. Magnetisk energi

4.3. Kerneenergi

4.3.1. Kernekraftværker

4.4. Mekanisk energi

4.4.1. Potentiel energi (beliggenhedsenergi)

4.4.1.1. E_pot =m∗g∗h

4.4.2. Kinetisk energi (bevægelsesenergi)

4.4.2.1. E_kin=1/2∗m∗v^2

4.5. Termisk energi

4.5.1. Solfanger

4.6. Elektrisk energi

4.7. Strålingsenergi

5. Fossile energikilder

5.1. Kul

5.2. Gas

5.3. Olie

6. Systemer

6.1. Isoleret system: den samlede energi er den samme

6.2. Åbent system: energien kan udveksles, tilføres og trækkes ud.

7. Formler

7.1. m = masse (vægt)

7.2. g = tyngdeacceleration (har en værdi på 9,8m/s^2 på jorden

7.3. h = højde

7.4. v = hastighed

8. Transformation

8.1. At transformere er at sætte spændingen op og ned på vekselstrøm. Bruges til at transportere strøm lange afstande.

8.2. Transformer

8.2.1. Primær- og sekundærspoler

8.2.1.1. Hvis sekundærspolen er højest bliver spændingen sat op, ned hvis omvendt.

8.2.2. Ohms lov

8.2.2.1. U = R x I

8.2.3. Transformer ligning: Up x Ip = Us x Is

8.2.3.1. U = spænding

8.2.3.2. I = strømstyrke

8.2.3.3. R = modstand

8.2.3.4. P = effekt