Coaching

CBS- Coaching

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Coaching by Mind Map: Coaching

1. Individ

1.1. Barbara Fredrichsson

1.1.1. Positivitet

1.1.1.1. Udvide & Opbygge

1.1.2. Ukuelighed

1.2. Moltke

1.2.1. Systemisk Coaching

1.3. Csikzentmihaly

1.3.1. FLOW

1.4. Karen & Henry

1.4.1. Lytning

1.4.1.1. Level 1,2 og 3

1.4.1.2. Frøhop

1.5. Michael Frost

1.5.1. GROW

1.5.1.1. Goal, Reality, Options, Wealth

1.6. Gørtz

1.7. Prehn

1.7.1. FRAMESTORM

1.7.1.1. Hjernesmart Ledelse

1.7.1.2. "Hakkeorden"-Teori

1.7.1.3. Amygdala kapring

1.7.2. AMYGDALA

1.7.2.1. Resilience

1.8. Seligmann

1.8.1. Motivationsteori

1.8.1.1. Perma

1.8.1.1.1. Positive emontions, engagement, relationships, meaning, accomplishment

2. Relation

2.1. Resiliens coaching

2.1.1. Kompetence

2.1.2. Autonomi

2.1.3. Tilhørighed

2.2. Gamemastery

2.2.1. Kontrakt/timeout/afslutning

2.3. Learn loop

2.3.1. Bygger på domæner

2.4. The inner game

2.4.1. SDT (selvdetermineringsteori) - Ryan & Deci

2.5. Domæneteori

2.5.1. Personlig ( (jeg univers - tidligere erfaring, rygsækken)

2.5.2. Produktion (regler og handlinger)

2.5.3. Helikopter (meta-, multivers - flere virkeligheder, refleksion)

2.6. Guldgraver/alkymist

2.6.1. Guldgraver

2.6.1.1. Indre ressourcer

2.6.1.2. Coachen som sport coach

2.6.1.3. Hjernesmart ledelse (Annette Prehn)

2.6.2. Alkymist

2.6.2.1. Skaber muligheder (guldet)

2.6.2.2. Kompleksitetsteori (Stacey)

2.7. Karl Tomm

2.7.1. Spørgsmålstyper

2.7.1.1. Detektiv

2.7.1.2. Antropolog

2.7.1.3. Fremtidsforsker

2.7.1.4. Kaptajn

2.8. Social konstruktion

2.8.1. Gergen

2.8.2. Alt kan dekonstrueres

3. Coachende ledelse

3.1. AI (David Cooperrider and Suresh Srivastva)

3.1.1. 5F (Cooperrider)

3.1.1.1. fokuser, forstå, forestil, fastslå, frigør

3.1.2. Appreciative Inquiry = Værdibaseret handlemåde/tilgang

3.1.3. Arbejder med det cirkulære

3.2. LØFT (Moltke)

3.3. Erkendelse (Hegel)

3.3.1. Erkendelse

3.3.2. Selverkendelse

3.3.3. Selvdannelse

3.4. Social Kapital

3.4.1. Samarbejde om kerneopgaven

3.4.2. Relationel koordinering

3.4.3. Coaching bliver en ramme eller middel der fremmer

3.5. Leadership Pipeline (Tobias Damp Hede)

3.5.1. Spejlægmodellen (Cooperider)

3.5.1.1. Anderkendelse

3.5.1.2. Værdsættelse

3.5.1.3. Ros

3.5.2. Skal betragtes som en ramme

3.5.3. Læg mærke til det der fungerer = det vil forstærkes

3.5.4. Der er noget styringslogik i modellen

3.5.5. Kritik af Stacey

3.6. Coaching as a leadership competence

3.6.1. Benjamin Ward

3.6.1.1. Leading from Behind, Front, beside, within, Field

3.7. Ledelse og coaching

3.7.1. Rammesættende

3.7.2. Samskabende

3.7.3. Faciliterende

3.7.4. Bemyndigende

3.7.5. Lykkes sammen

3.7.6. Der kan være rollekonflikt ved coachende ledelse

4. Team og grupper

4.1. Hawkins

4.1.1. CID - indledende kontrakt - Inquiry - Discovery, Dianostics & design CLEAR - Kontrakt - Lytte - Udforske - Aktion - Review

4.1.2. 70% læring på job, 10% læring fra workshops/konferencer/uddannelse, 20% coaching Begrænsende tankesæt og mulige svar - Team coaching ○ Gruppe eller medlemmer ○ Udvikling af gruppen ○ Team building ○Team facilitering ○ Team proces konsulent

4.1.3. 5 discipliner

4.2. Løsningsfokuseret tilgang

4.2.1. - Løsningsfokuseret spørgeguide (hvordan ser du problemet lige nu?,…) - Undtagelsesspørgsmål (tidspunkter hvor der ikke er et problem) - Mirakelspørgsmål (hvis det var løst, hvordan ville din hverdag så være?,…) - Skalaspørgsmål (1-10… Før/nu, hvad ville en kollega/kunde give,…) - Mestringsspørgsmål (lignende situation du mestrede - egenskaber/kompetencer du benyttede)

4.3. Cavanaugh

4.3.1. Name, shame and blame

4.3.2. Finde hullerne i osten

4.4. Kim Gørtz & Tine Gaihede, Coaching i nyt perspektiv kapitel 1 - Det dialogiske perspektiv - Det narrative perspektiv

4.5. Kritik

4.5.1. - Kan gå for langt eller for tæt på (gå over ens egen grænse) - Er coachen for fokuseret i eget fokus i samtalen - Relation mellem coach og 'e - Kan bruges manipulerende, lukke munden på folk, placere et ansvar ○ Husk etik som faldgruppe Er ikke et kvik fix (vi klarer den problematik med en coachende samtale)

4.5.2. Brinkmann; Fyr din coach. Coaching handler om mere end udvikling. Individet skal kigge væk fra sig selv, hvor coaching fokuserer på individet, og derfor stiirer sig blind på selvet.

4.6. Moltke, kapitel 8 - Fokus på løsnings muligheder i stedet for problemstillingen