Vreemdelingenrecht

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vreemdelingenrecht by Mind Map: Vreemdelingenrecht

1. 1 VREEMDELING

2. 2 Vreemdelingenwet, -recht

2.1. wet van 15/12/1980

2.2. decreet van 8/10/1981

2.3. toegang, vestiging, verblijf, verwijdering

2.4. staat bepaald: verblijfsstatuten

3. 3 Verblijfsstatuten

3.1. Indeling obv DUUR

3.2. Unieburgers/derderlanders

3.3. KORT VERBLIJF

3.3.1. Principiële Visumplicht

3.3.2. Andere binnenkomstvoorwaarden

3.3.2.1. verbintenis tot tenlasteneming

3.3.3. Admin. verplichtingen na binnenkomst

3.3.3.1. aankomstverklaring/verklaring van aanwezigheid

3.4. ARBEIDSMIGRANTEN

3.4.1. Arbeidsmigratiestop

3.4.2. Werknemer

3.4.2.1. Arbeidsmarktonderzoek

3.4.2.2. Werkgever + arbeidsovereenkomst

3.4.2.3. Werkgever vraagt vergunning aan

3.4.2.4. aanvraag: Gewestelijke overheid en DVZ

3.4.2.5. Gecombineerde vergunning/Single Permit

3.4.2.6. VISUM D

3.4.3. Zelfstandige

3.4.3.1. Beroepskaart

3.4.3.2. reglementaire verplichtingen + meerwaarde

3.4.3.3. positief: VISUM D

3.4.3.4. Al wettig in België: ondernemingsloket

3.4.4. Adm. formaliteiten na binnenkomst - WN

3.4.4.1. elektronische vreemdenlingenkaart

3.4.4.2. Tijdelijk: Elek. A-kaart/ BIVR-tijdelijk verblijf

3.4.4.3. na 5j - onbepaalde duur: elek. B-kaart

3.4.4.4. Zelfstandigen: tijdelijk: A-kaart: jaarlijks verlengbaar

3.4.4.5. Zelfstandigen: na 5j - onbepaalde duur: B-kaart

3.4.5. Uitzonderingen

3.4.5.1. onderdanen EU of EER: verklaring van inschrijving: elek. E-kaart/bijlage 8

3.4.5.2. tijdelijk verblijf: kan omgezet w na 3j in een vast: E+-kaart/bijlage 8bis

3.4.5.3. Vrijstelling van AB OZ

3.4.5.4. Grensarbeiders, diplomatiek en consulair personeel, hoogopgeleide arbeidsmigranten met een europese blauwe kaart

3.5. GEZINSMIGRANTEN

3.5.1. Gezinshereniging

3.5.1.1. hangt af van nationaliteit en verblijfsstatuut

3.5.1.2. echtgenoot, duurzaam samenleeft, minderjarige kinderen

3.5.1.3. derdelander in België: elek. vreemdelingenkaart

3.5.1.4. voldoende bestaansmiddelen

3.5.1.5. familiale band

3.5.1.6. positief: oranje kaart (attest van immatriculatie)

3.5.1.7. nadien derdelander: BIVR-elek A-kaart of verblijfskaart voor familie unieburger: F-kaart of E-kaart --> tijdelijk

3.5.1.8. vast verblijfsrecht: B-kaart, F+-kaart of E+-kaart

3.5.2. Gezinsvorming

3.5.2.1. trouwen

3.5.2.2. Schijnhuwelijken

3.5.2.3. preventief/repressieve

3.5.2.4. procedure gezinshereniging

3.6. VLUCHTELINGEN

3.6.1. Verzoek(er) om internationale bescherming VIB

3.6.2. Vluchteling: conventie v Geneve 1951

3.6.3. statuut: erkend vluchteling

3.6.4. subsidiaire bescherming

3.6.4.1. 3 soorten

3.6.5. Verloop van asielprocedure

3.6.5.1. verzoek bij DVZ of aan de grens

3.6.5.2. Dublin onderzoek

3.6.5.3. CGVS: ontvankelijkheid

3.6.5.4. toetsing vluchtverhaal

3.6.5.5. beslissing CGVS

3.6.5.6. Beroep -RVV

3.6.5.7. vernietiging voor de raad van state: cassatie

3.6.6. ondergebracht

3.6.6.1. open opvangstructuren, gesloten opvangcentrum en open onthaalcentrum, later individuele opvangstructuur

3.6.6.2. NO SHOW

3.6.7. hoe komen ze in B terecht

3.6.7.1. illegaal / humanitair visum /

3.7. REGULARISATIE

3.7.1. aanvraag tot verblijf om humanitaire redenen

3.7.2. vreemdelingen verblijvend in B

3.7.3. Procedure

3.7.3.1. aanvraag burgemeester

3.7.3.2. behandeling en beslissing door DVZ

3.7.3.3. inschrijven vreemdelingenregister A of B-kaart

3.7.3.4. schorsing of annulatieberoep bij RVV

3.8. GEVESTIGDE VREEMDELINGEN

3.8.1. een van de sterkte verblijfsstatuten

3.8.2. vreemdelingen in bezit van BIVR difinitief verblijf

3.8.3. procedure

3.8.3.1. gemeente: dienst bevolking

3.8.3.2. behandeling en beslissing DVZ

3.8.3.3. negatief: behoudt vast verblijf

3.8.3.4. positief: opgenomen in bevolkingsregister C-kaart

3.9. NBMV

3.9.1. voorwaarden

3.9.2. België voldoende bescherming

3.9.3. voogd, + speciale verblijfsmachtiging

3.9.4. procedure

3.9.4.1. schriftelijke aanvraag aan DVZ door voogd

3.9.4.2. verhoor

3.9.4.3. duurzame oplossing: bevel tot terugbrenging, attest van immatriculatie (oranje kaart)

3.9.4.4. duurzame oplossing belgie? A-kaart - na 3j een B-kaart

3.9.5. voogd

3.9.6. ondergebracht

3.9.6.1. observatie en oriëntatiecentrum

3.9.6.2. aangepaste opvang in centrum

3.9.6.3. begeleid zelfstandig wonen

3.9.6.4. eigen huisvesting of uitstel van vertrek uit de opvang

4. 4 Vreemdelingen zonder wettig verblijf

4.1. geen geldig verblijfsstatuut: uitgeprocedeerden, overstayers, clandestienen, verloren en uitzetting of terugwijzing

4.2. strafbaar/niet strafbaar

4.2.1. mensensmokkel

4.3. uitwijzingsprocedure

4.3.1. vastgehouden in gesloten centrum

4.3.2. beroep bij RVV

4.4. verblijf tijdens termijn om grondgebied te verlaten

4.4.1. eigen verblijf, open terugkeerplaats, gesloten terugkeerplaatsen

4.5. ondersteuningsaanbod

4.5.1. financiële ondersteuning , onthaal en begeleiding,

4.5.1.1. IOM

5. 5 Vreemdelingen en arbeid

5.1. hangt af van verblijfsstatuut

6. 7 Sociale hulpverlening aan vreemdelingen

6.1. maatschappelijke integratie

6.1.1. tewerkstelling of leefloon + individueel project

6.2. materiële hulp

6.2.1. huisvesting, maatschappelijke begeleiding, juridische hulp, medische begeleiding, psychologische begeleiding, begeleidingsprogramma van vrijwillige terugkeer

6.3. Maatschappelijke dienstverlening

6.3.1. financiële steun, sociale tewerkstelling, maatschappelijke participatie, herhuisvesting, ziekenfonds, voogdij

6.4. gerechtigden

6.4.1. recht op my integratie

6.4.1.1. diverse vw

6.4.2. recht op materiële hulp

6.4.2.1. medische begeleiding

6.4.3. recht op my dienstverlening

6.4.3.1. residuair karakter

6.4.3.2. weinig vw

6.4.3.3. uitzonderingen/beperkingen

6.4.3.4. gevaarlijke keerzijde

7. 6 Vreemdelingen en ziekte

7.1. hangt af van verblijfsstatuut

8. 8 Vreemdelingen en inburgering

8.1. inburgeringsplicht volgens vlaamse regelgeving

8.1.1. vlaams integratie- en inburgeringsdecreet

8.1.2. 4 onderdelen

8.1.3. aanmerking, verplicht of vrijstelling

8.2. integratie-inspanningen volgens Federale regelgeving

8.2.1. DVZ toetst af

8.2.2. verblijf beëindigen, nvt op groot aantal statuten, vrijstelling

8.2.3. vlaams en federaal komt niet overeen!