Chinese investeringen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chinese investeringen by Mind Map: Chinese investeringen

1. Waarom kapitaal investeren in België?

1.1. werkgelegenheid creëren

1.2. België beschikt over vermogen om zich verder te ontwikkelen

1.3. interessante geografische locatie, i/h hart van Europa

1.4. logistieke troeven luchthavens

1.4.1. cargovluchten tss. België & China

1.4.2. goederenspoorlijn die Waalse luchthaven met Zhengzhou verbindt

1.5. beschikbare ruimte

1.6. vlotte mobiliteit

1.7. goedkope gronden

1.8. jonge infrastructuur

1.9. gunstig fiscaal regime

1.10. meer ondernemerszin

1.11. goed opgeleid personeel

1.12. o-ingen komen samen om:

1.12.1. ideën uit te wisselen

1.12.2. van elkaar te leren

2. Waarom kapitaal investeren i/d rest v/d wereld?

2.1. Westerse landen stortten zich vroeger op China voor goedkope arbeidskrachten & voordelige (namaak)producten. China onderneemt drm iets soortgelijks in Afrika.

2.2. krijgen in ruil voor ingezet kapitaal:

2.2.1. goedkope arbeiders

2.2.2. politieke steun

2.2.3. natuurlijke hulpbronnen

2.3. werkgelegenheid creëren

3. Mogelijke gevaren

3.1. vrees voor het gele gevaar

3.2. China gedraagt zich tegenwoordig eerder kapitalistisch i.p.v. communistisch

3.3. eenrichtingspolitiek: Chinese markt blijft gesloten

3.4. ze kunnen volledige controle verwerven

3.5. de nauwe verwevendheid v/h bedrijfsleven met de overheid

3.6. onderschatten van langetermijnpolitiek China

3.7. China verdeelt Europa: ze maken fricties/verschillen nog groter

3.8. Europese Unie wordt erdoor ondermijnt

3.9. We gaan geen banen creëren door nog meer van onze industrie naar China te verhuizen

3.10. Negatief concurrentie-effect

3.11. we worden afhankelijk van China

4. Hoe gevaren tegen gaan?

4.1. Belgie

4.1.1. federaal platform opgericht om

4.1.1.1. wetenschappelijk potentieel te beschermen

4.1.1.2. economisch potentieel te beschermen

4.1.2. doel federaal platform:

4.1.2.1. spionage vermijden

4.1.2.2. economische destabilisatie vermijden

4.1.2.3. inmenging vermijden

4.2. Duitsland

4.2.1. afblokken van buitenlandse overnames bij sprake van:

4.2.1.1. 'strategische infrastructuur'

4.2.1.2. als overnemer de controle over 25% v/h kapitaal beoogt

5. In welke sectoren investeert China in België?

5.1. Chemische industrie

5.2. energie

5.3. vastgoed

5.4. mijnbouw

5.5. havensector

5.5.1. scheepsvaart

5.5.2. luchthavens

5.6. technologie

5.6.1. ontwikkeling 5G

5.6.2. productie elektrische auto's

5.7. sportsector

5.7.1. voetbal

5.7.2. tennis

6. Visie Belgische ondernemers betreffende investeringen in België

6.1. M. Van Peel: Hij vindt niet dat Chinese investeringen een gevaar vormen. Hij vindt het zelf een goede zaak want de haven is namelijk in ontwikkeling ten behoeve van de e-commerce.

6.2. K. De Leus: Hij zegt dat we niet naïef mogen zijn. China zegt dat ze willen groeien met landen waarmee ze samenwerken maar het is eenrichtingspolitiek. De Chinese markt is gesloten terwijl zij zich inkopen in onze economie.

6.3. J. Boden: Zij ziet wel nog probleem. In China is er namelijk een nauwe verwevendheid van het bedrijfsleven met de overheid. Er is een goede samenwerking mogelijk tussen China en Europa ondanks cultuurverschillen. Maar China is geen rechtstaat en dat is een probleem.

6.3.1. Algemeen kunnen we besluiten dat iedereen een andere mening over heeft. Sommige zijn positief, andere zijn er iets argwanender over. De mensen die al gewerkt hebben met investeerders uit China zijn vrijwel altijd positief.

6.4. L. Partoune: Hij zegt dat het Chinese toerisme in enorme expansie is en dat de nieuwe Chinese middenklasse veel geld spendeert aan reizen.

6.5. R. Aerts: Hij is zeer tevreden over Chinese investeringen want er is terug een grote bloeiperiode bij Volvo Gent. De investering zorgt voor een goede ontwikkeling en technische vooruitgang bij Volvo.

6.6. E. Stroobant: Hij is ook maar positief over Chinese investeringen. De investering is voor Roeselare zeer goed geweest en voor de rest mengt de investeerder zich niet echt.

6.7. P. Lambrecht: Het debat is niet nauw want in de film 'Les Chinois à Parisuit' hebben de Chinezen al eens Europa veroverd.