Roswitha van Vugt werkprocessen 3.1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Roswitha van Vugt werkprocessen 3.1 by Mind Map: Roswitha van Vugt   werkprocessen 3.1

1. 2 STARRTS medestudent + feedback

1.1. Verslag STARRTS

2. Mijn functioneren als aankomend onderwijsassistent

3. Mijn POP's

3.1. Periode 6

3.2. Evaluatie pop

3.3. Periode 8

3.4. evaluatie pop

3.5. Periode 10

3.6. evaluatie pop

4. Artikel

4.1. Mijn persoonlijke mening op het artikel

4.1.1. Feedback van een medestudent op mijn mening

4.2. De persoonlijke mening op het artikel van mijn medestudent.

4.2.1. Mijn feedback op de persoonljke mening van mijn medestudent.

5. STARRT

5.1. STARRT 1 van Roswitha

5.1.1. Feedback op STARRT 1

5.2. STARRT 2 van Roswitha

5.2.1. Feedback op STARRT 2

6. Evaluatie

6.1. Reflectie STARRT

6.2. Stap 4 t/m 6

7. Plan van aanpak

8. Nieuw knooppunt