Kong og kirke (1500-1660)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kong og kirke (1500-1660) by Mind Map: Kong og kirke (1500-1660)

1. Renæssancen

1.1. Bygger bro mellem middelalder og den moderne rid

1.2. Betyder genførsel

1.2.1. Den antikke kunst fødes igen

1.3. Fokus på mennesket

1.3.1. Begynder at lave porttrætter

1.3.1.1. Leonardo Da Vinci

1.4. Fokus på videnskab

1.4.1. Tycho Brahe

1.4.1.1. Finder ud af at stjernerne ændrer sig

1.4.1.1.1. Hvad har gud skabt?

2. Koloni og krige

2.1. DK får en dansk koloni i Indien

2.2. Opdagelsesrejer

2.3. DK kæmper mod Sverige

2.3.1. Taber Halland, Blekinge, Skåne og Bornholm

2.3.1.1. Mister magt over Øresund

3. Christian d.4 var konge

3.1. Rundetårn

4. Samfund inddeles i grupper. En kaldes en stand

5. Reformation (1536)

5.1. Det er en ny form for kristendom

5.1.1. Fra katolikker til protestanter

5.2. Reform betyder fornyelse

5.3. Nye tanker (lutherske tanker): tro på ud frelser Gudstjeneste på dansk Kirken har for meget magt

5.4. Baggrund: grevens fejde

5.4.1. Grevens fejde var en borgerkrig. Den opstår fordi adlen forbød det nye tanker

5.5. Martin luther

5.5.1. tysk munk

5.5.2. 1517: Luther sætter dokumenter på kirkedør

5.5.2.1. 95 teser

5.5.2.2. kritik af den katolske kirke

5.6. Hans Tausen var en vigtig person i forhold til at indføre reformation i Denmark

6. Statskuuppet 1660

6.1. 1660: Dk lider nederlag til Sverige Frederik d.3 indkalder stænder møde. Snakker hvor meget de skal betale i skat.

6.1.1. Adlen betaler ingen skat og det er kirken og borgerne trætte af. Derfor ønsker de at kongen skal have mere magt

6.2. Nyt forslag: kongemagten skal gå i arv.

6.3. Frederik d.3 sætter militær i københavns gader. Ingen kan forlade byen --> kup

6.4. Enevælden bliver afskaffet i 1848