Krachten tussen atomen, ionen en moleculen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Krachten tussen atomen, ionen en moleculen by Mind Map: Krachten tussen atomen, ionen en moleculen

1. Ion- en dipoolkrachten

1.1. sterkte intermoleculaire krachten invloed op structuur en eigenschappen van stoffen

1.2. ion-ion zijn het sterkst

1.3. H-bruggen zwakker

1.4. Londonkrachten zwakst

1.5. Londonkrachten in alle stoffen

2. Ion-ion reacties

2.1. interactie tussen ionen neemt af met toenemende afstand tussen ionen

2.2. Neemt toe met toenemende lading

2.3. afname met afstand is niet zo groot --> ionen oefenen invloed uit op ionen die niet in hun naburige omgeving bevinden

2.4. Ion-ion krachten tussen ionen met tegengestelde lading --> houdt ionen bij elkaar

2.5. Ionen groter worden --> toename smelt- en kookpunt

2.6. Energie neemt af met 1/d bij eenwaardige ionen

3. Ion-dipool interacties

3.1. aantrekking tussen kation en gedeeltelijk negatieve lading polaire molecule

3.2. Aantrekking tussen anion en gedeeltelijke positieve lading polaire molecule

3.3. Afname interacties sneller met de afstand tussen de deeltjes

3.4. Afname energie met 1/d bij eenwaardige ionen

3.5. Belangrijke rol bij hydratatie van kationen in waterige oplossingen

3.6. Partieel negatieve lading van het O-atoom --> aangetrokken door de positieve lading kation

3.7. Vele ionverbindnigen --> hydraten

3.8. Kleine ionen --> sterker gehydrateerd dan grote ionen

4. Dipool-dipoolinteracties

4.1. aantrekking tussen elektrische dipolen van polaire moleculen

4.2. 2 dipolen naderen ---> oriënteren zodat tegengestelde partiële ladingen naast elkaar komen te liggen --> zij-aan-zij of kop-aan-staart oriëntatie

4.3. gevolg van interacties tussen gedeeltelijke ladingen

4.4. Zwakker dan aantrekking tussen tegengestelde geladen ionen die volledige lading dragen

4.5. Interacties verklaren verschillende kookpunten van isomeren

4.6. polaire verbindingen --> hogere kookpunten dan apolaire bindingen met eenzelfde molmassa