Mária Terézia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mária Terézia by Mind Map: Mária Terézia

1. Vládla absolutisticky

1.1. Osvietenský absolutizmus

2. Vojenské reformy

2.1. Postupne začala budovať silnú armádu

2.2. Velitelia sa museli oboznamovať s modernými vojenskými teóriami

2.3. Zmenila aj spôsob výcviku a taktiky.

3. Tereziánsky urbár

3.1. Nariadenie - rok 1767

3.1.1. Patrí k hospodárskym reformám

3.2. Určil veľkosť poddanskej závislosti

3.2.1. Ustanovil povinnosti poddaných voči zemepánovi

3.2.1.1. Zo súkromno-právneho vzťahu medzi zemepánom a poddaným stal verejnoprávny vzťah

3.2.1.2. Zlepšilo sa sociálne postavenie poddaných

3.3. Najvýznamnejšia

3.4. Písané v jazyku ľudu

3.5. Urbárska regulácia upravovala poddanské pomery

3.5.1. Do 1848, keď bolo poddanstvo zrušené

4. Tereziánsky kataster

4.1. Dokument - rok 1748

4.1.1. Súpis vlastníkov pozemkov

4.1.1.1. Na základe toho sa stanovili dane

4.1.2. Pôda sa rozdelila

4.1.2.1. Dominikal

4.1.2.1.1. Panská časť pôdy

4.1.2.2. Rustikal

4.1.2.2.1. Pôda, ktorá sa prenajímala poddaným

5. Školské reformy

5.1. V decembri 1774 Všeobecný školský poriadok

5.1.1. nárok na vzdelanie každé dieťa na území habsburskej monarchie

5.1.2. V každej dedine sa mala založiť škola

5.1.3. povinnú šesťročnú školskú dochádzku pre deti od 6 do 12 rokov

5.1.4. Do školy mohli chodiť aj dievčatá

5.2. 4 typy

5.2.1. Ľudové školy

5.2.1.1. triviálne

5.2.1.2. hlavné

5.2.1.3. normálne

5.2.2. Latinské gramatické školy

5.2.2.1. štvorročné

5.2.3. Gymnáziá

5.2.3.1. dvojročné

5.2.4. Univerzity a lýceá

5.2.4.1. dvojročné

5.3. Ratio educationis

6. Reformy súdnictva

6.1. Nový jednotný občiansky zákonník

6.1.1. Lex Teresiana

6.1.2. Platilo, že pred súdmi sú všetci občania formálne rovní

6.1.3. Poddaný mal právo na obhajcu

7. Reformy zdravotníctva

7.1. Zdravotné komisie

7.1.1. mali chrániť obyvateľstvo pred nákazlivými chorobami a tiež mali vykonávať osvetu u prostého obyvateľstva

7.1.2. Kontrolovali zdravotnícke zariadenia, bojovali proti šíreniu moru a iných nákazlivých chorôb

7.2. 1767 Viedeň zasiahla ťažká epidémia čiernych kiahní

7.2.1. zomrela aj jej šestnásťročná dcéra Josefa Gabriela

7.2.2. nariadila očkovanie proti chorobám

7.2.2.1. Autorom a hlavným organizátorom tejto reformy bol osobný lekár a jeden z najbližších poradcov Márie Terézie, Gerhard van Swieten, rodený Holanďan, ktorý sa považuje za priekopníka očkovania

7.3. Zriaďovali sa lekárske fakulty

7.3.1. ktoré slúžili na vyučovanie a školenie lekárov, pôrodných asistentiek a ďalšieho odborného personálu

7.3.1.1. Výsledkom bolo zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva a rast populácie

8. Jozef II.

8.1. Syn Márie Térézie

8.2. 1741 - 1790

8.3. od roku 1765 spoluvládcom

8.4. Obdobie jeho vlády

8.4.1. 1780-1790

8.4.2. Náboženská tolerancia

8.4.3. Oslabenie moci cirkvi

8.4.4. Snaha o oslobodenie nevoľníkov

8.4.5. Odstránenie obmedzení a zákazov v obchode a vzdelaní

8.4.6. Úsilie o rozšírenie ríše

8.4.7. Podpora priemyslu a manufaktúrnej výroby

8.5. Tolerančný patent

8.5.1. Zabezpečoval náboženskú slobodu pre 3 cirkvi

8.5.1.1. Katolícka

8.5.1.2. Evanjelická

8.5.1.3. Pravoslávna

8.5.2. Zrušenie niektorých mníšskych rádov a žobravých rádov

8.5.2.1. Ostali len charitatívne a školské rády

8.6. Zrušenie nevoľníctva

8.6.1. Bolo nahradené poddanstvom

8.6.1.1. Z poddanstva bolo možné sa vykúpiť

8.6.1.1.1. Vďaka tomu vzrástla vzdelanosť

8.6.1.1.2. Nárast priemyslu

8.6.2. Poddaní už nepotrebovali súhlas vrchnosti

8.6.2.1. Keď sa chceli odsťahovať z panstva, ,

8.6.2.2. Uzavrieť manželstvo s osobou mimo panstva,

8.6.2.3. Posielať deti na učenie alebo na štúdiá

8.6.2.4. Vznikla možnosť dedenia sedliackej usadlosti a zamedzilo sa drobeniu pozemkov