PRAVNI OBLICI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PRAVNI OBLICI by Mind Map: PRAVNI OBLICI

1. TRGOVAČKO DRUŠTVO

1.1. Društva osoba

1.1.1. Javno trgovačko društvo(j.t.d.)

1.1.2. Komanditno trgovačko društvo(k.d.)

1.1.3. Gospodarsko interesno udruženje(GIU)

1.2. Društva kapitala

1.2.1. Dioničko društvo(d.d.)

1.2.2. Društvo s ograničenom odgovornošću(d.o.o)

1.2.3. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću(j.d.o.o.)

2. TRGOVAC POJEDINAC

2.1. Fizička osoba koja samostalno obavlja gosp.djelatnost u skladu s zakonom o obrtu, a upisan je u sudski registar kod trgovačkog suda.

3. POSEBNI OBLICI

3.1. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva(OPG)

3.2. Ortaštvo ili ortakluk

3.3. Tajno društvo

3.4. Slobodna zanimanja

3.5. Zadruge

3.6. Ustanova

4. OBRT

4.1. Slobodni

4.1.1. Udovoljavati jedino općim uvjetima.

4.2. Povlašteni

4.2.1. Ispunjavati općim i posebnim uvjetima te dobiti povlasticu.

4.3. Vezani

4.3.1. Udovoljavati općim i posebnim uvjetima.