MORE I VODE NA KOPNU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MORE I VODE NA KOPNU by Mind Map: MORE I VODE NA KOPNU

1. Granica između porječja ili sijeva naziva se RAZVODNICA.

2. Rijeke u Hrvatskoj npr.;

2.1. Gacka-bogata pastrvama

2.2. Dunav, Sava i Drava su 3 najduže rijeke u Hrvatskoj.

2.3. Također imamo još Kupu, Muru..

3. Više o SAVI:

3.1. Sava je dužine 944km, a spaja se s Ljubljanom, Zagrebom i Beogradom.

4. Dunav se jedina direktno ulijeva u Crno more.

5. HRVATSKA SE NALAZI NA DRUGOM MJESTU PREMA NAJKRAĆIM RIJEKAMA.

6. Primjer ponornica su Gacka i Pazinčica, a najduža u Hrvatskoj je Lika.

7. Delnice su jedini grad koji se ne nalazi uz rijeku.

8. NAJKRAĆA RIJEKA U HRVATSKOJ JE OMBLA, 30KM.

9. Iz Cetine možemo dobivati struju.

10. Prva hidroelektrana je JARUGA na rijeci KRKI.

11. 3 rijeke u Hrvatskoj koje završavaju Deltom su:Mirna, Riječina i Cetina.

12. Pitke vode u Hrvatskoj su:Zrmanja, Ombla i Jadro.

13. 1964. se dogodila najveća poplava u Zagrebu.