POSLOVI POSREDOVANJA U INICIJALNIM PONUDAMA VRIJEDNOSNICA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
POSLOVI POSREDOVANJA U INICIJALNIM PONUDAMA VRIJEDNOSNICA by Mind Map: POSLOVI POSREDOVANJA U INICIJALNIM PONUDAMA VRIJEDNOSNICA

1. DIONICE

1.1. Dionice su postojane i valjane sve dok posluje trgovačko društvo

1.2. Vlasničke vrijednosnice koja predstavlja vlasništvo

1.3. Temeljni je ulog u temeljnom kapitalu društva

1.4. Ako d.d. uspije na tržištu dobiva se DIVIDENDA

1.5. Porastom cijene dionica dobiva se KAPITALNA DOBIT

1.6. VRSTE DIONICA

1.6.1. PREMA REDOSLIJEDU IZDAVANJA

1.6.1.1. OSNIVAČKE DIONICE

1.6.1.2. DIONICE NOVIH EMISIJA

1.6.2. PO SADRŽAJU PRAVA

1.6.2.1. OBIČNE (REDOVITE)

1.6.2.2. POVLAŠTENE (PRIORITETNE)

1.6.2.3. BEZ PRAVA GLASA

1.6.2.4. S PRAVOM NA JEDAN GLAS

1.6.2.5. S PRAVOM NA VIŠE GLASOVA

1.7. NAČIN PRODAJE DIONICA

1.7.1. JAVNA PONUDA

1.7.1.1. Banka u ime vlasnika prodaje već postojeće dionice

1.7.2. INICIJALNA JAVNA PONUDA

1.7.2.1. Emitiranje novih dionica koje će povećati dotadašnji broj dionica dioničkog društva

1.8. POSTUPAK IZDAVANJA DIONICA

1.8.1. Postupak određuje središnja banka

1.8.2. Izrađuje se prospekt u kojem su navedeni podaci o stanju i poslovanju društva

1.8.2.1. Nakon što prospekt odobri središnja banka - ona traži kupce za nove dionice

2. OBVEZNICE

2.1. Obveznice koje sadržavaju obvezu plaćanja glavnice i pripadajuće kamate za određeno razdoblje

2.2. Dužnički su vrijednosni papiri

2.3. VRSTE OBVEZNICA

2.3.1. DRŽAVNE OBVEZNICE

2.3.2. OBVEZNICE TIJELA DRŽAVE REGIONALNE ILI LOKALNE UPRAVE

2.3.3. KORPORATIVNE

2.3.4. HIPOTEKARNE

2.3.5. OBVEZNICE STRANIH DRŽAVA

2.4. PRODAJA OBVEZNICA

2.4.1. Banka može posredovati u prodaji obveznica, što je za komitenta dugovanje prema vlasnicima obveznica

3. TRŽIŠTE KAPITALA

3.1. Tržište na kojem se trguje dugoročnim vrijednosnicama

3.2. VRSTE TRŽIŠTA KAPITALA

3.2.1. PRIMARNO TRŽIŠTE

3.2.1.1. Prodaju se i kupuju nove vrijednosnice

3.2.2. SEKUNDARNO TRŽIŠTE

3.2.2.1. Razmjenjuju se postojeće vrijednosnice

3.3. INVESTICIJSKO BANKARSTVO

3.3.1. Poseban specijalizirani dio bankarskog poslovanja

4. RAZLIKA IZMEĐU DIONICA I OBVEZNICA

4.1. Obveznice donose ugovorene kamate, a dionice pravo na dividendu i upravljanje dioničkim društvom

4.2. Obveznica je kreditna vrijednosnica, a dionica je vlasnička vrijednosnica