Сегментація

Виконала Орлова Олександра

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сегментація by Mind Map: Сегментація

1. Підходи до сегментації ринку (3) Методи

1.1. "a priory" (сегментування без попереднього дослідження ринку)

1.1.1. повне дослідження верхнього прошарку споживачів

1.1.2. дослідж за обумовленими ознаками

1.1.3. критеррії: географічні, психографічні, мотиваційні, демографічні

1.1.4. наприклад: чоловіки і жінки, молоді і літні, пд і пн регіони

1.2. "post hoc" (сегментування після попереднього дослідження ринку)

1.2.1. підготовка даних

1.2.1.1. факторний аналіз

1.2.1.2. конджойнт- аналіз

1.2.2. аналіз даних

1.2.2.1. кластерний аналіз

1.2.2.2. CHAID аналіз

1.2.2.3. метод CART

1.2.2.4. латентний аналіз

1.2.3. класифікація даних

1.2.3.1. дискримінантний аналіз

1.2.3.2. багатофакторна регресія

2. Процес

2.1. 1 Визначення поточної ситуації п-ва на ринку

2.1.1. аналіз ситуації, визначенння можливостей, цілей, обмежень. цільова секція ринку? прогноз? доступні фінансові ресурси? ФОРМУВАННЯ ОСНОВНОГО ЗАВДАННЯ

2.2. 2 Визначення потреб споживача

2.2.1. дослідження та виявлення незадоволених потреб споживача. ВИЗНАЧЕННЯ ПОВЕДІНКИ, УПОДОБАНЬ, ЗВИЧОК, КУЛЬТУРНОГО ФОНУ ТА ІН

2.3. 3 Розробка профілів груп споживачів

2.3.1. a priory або post hoc

2.3.2. актуальність сегментів (сегменти можуть бути обрані на основі поперендіх досліджень, purchase behavior, та ін. Наприклад, вік, стать, спосіб життя)

2.3.2.1. ГЕОГРАФІЧНІ- країна\ регіон ДЕМОГРАФІЧНІ- вік\ стать СОЦІАЛЬНІ- релігія\ раса ПОВЕДІНКОВІ-

2.3.3. Мікросегментація

2.3.3.1. Соц-культурна

2.3.3.1.1. базується на стилі життя споживача

2.3.3.2. Сегментація за вигодами

2.3.3.2.1. на основі вигод, на які претендують споживачі

2.3.3.3. Соц-демографічна сегментація

2.3.3.3.1. на основі соціально-демографічних характеристик споживачів

2.3.3.4. Поведінкова сегментація

2.3.3.4.1. характеристика поведінки при купівлі

2.4. 4 Вибір сегмента споживачів або декількох сегментів

2.5. 5 Позиціонування

2.5.1. місця пропозиції підприємства на ринку відносно конкурентів

2.5.1.1. Наприклад, рішення не виходити на ринок екслюзивних товарів, або навпаки, на масс маркет Зосереджуватися на ОДНОМУ або ДЕКІЛЬКОХ сегментах

2.5.1.1.1. вимагає підтверджень: підрахунків та ін

2.6. 6 Створення маркетингового плану

2.6.1. На основі отриманих даних будується поадльший маркетинговий план

3. Стратегії (4,5)

3.1. масового, недиференційованого маркетингу

3.1.1. (полягає в тому, що підприємство пропонує однаковий товар для всіх сегментів ринку)

3.2. диференційованого маркетингу

3.2.1. (підприємство розробляє різні варіанти продукції для кількох сегментів ринку)

3.2.1.1. наприклад великі косметичні компанії випускають різні лінійки для відповідних сегментів (за віком, типом шкури і тд)

3.3. концентрованого маркетингу

3.3.1. (полягає в зосереджені зусиль підприємства на одному-двох сегментах ринку)

3.3.1.1. наприклад, Роллс Ройс зосереджені лише на контретному сегменті споживачів

4. це процес поділу ринку потенційних клієнтів на групи або сегменти, виходячи з різних характеристик. Створені сегменти складаються з споживачів, які відповідатимуть аналогічно маркетинговим стратегіям і поділяють такі ознаки, як схожі інтереси, потреби чи місця.