TRŽIŠTA I VRIJEDNOSTI PROIZVEDENIH RESURSA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TRŽIŠTA I VRIJEDNOSTI PROIZVEDENIH RESURSA by Mind Map: TRŽIŠTA I VRIJEDNOSTI PROIZVEDENIH RESURSA

1. Teorije raspodjele dohotka

1.1. Dohodak

1.2. Bogatstvo

1.3. Potražnja za faktorima proizvodnje

1.3.1. Izvedena potražnja

1.3.2. međusobna ovisnost potražnje za faktorima proizvodnje

2. Prihod graničnog proizvoda rada, kapitala i prirodnih resursa

2.1. Vrijednost dodatnog proizvoda

2.2. Tvrtke računaju

2.2.1. Ukupni prihod

2.2.2. Granični prihod

2.2.3. Prihod graničnog proizvoda rada

2.2.4. Prihod graničnog proizvoda kapitala

2.2.5. Prihod graničnog proizvoda prirodnog resursa

2.3. Pravilo najmanjeg troška

3. Tržište rada

3.1. Savršeno konkurentno tržište rada

3.1.1. velika mobilnost radnika

3.1.2. Veliki broj poslodavaca i posloprimca

3.1.3. Niko nema utjecaj na formiranje cijena radnika

3.2. Obilježja potražnje za radom

3.2.1. Izvedena iz potražnje za gotovim proizvodom ili uslugom

3.2.2. ovisna o potražnji za drugim proizvodnim faktorom negativnog nagiba

4. Individualna potražnja za radom

4.1. 1. Porast cijene radnika

4.2. 2. Raste cijena gotovog proizvoda

4.3. 3. smanjuje se potražnja za gotovim proizvodom

4.4. 4.smanjuje se proizvodnja gotovog proizvoda

4.5. 5.smanjuje se potrebna količina inputa za proizvodnju

4.6. 6.smanjuje se potražnja za radom

4.7. Faktori

4.7.1. proizvodnja

4.7.2. promjena tehnologije

4.7.3. promjena u cijeni ostalih proizvoda

4.7.4. očekivanja

4.7.5. preferencije

5. Ponuda rada

5.1. Radno aktivno stanovnisštvo

5.2. Tržišna krivulja ponude rada

5.2.1. rastuća

5.3. čimbenici

5.3.1. velična stanovništva

5.3.2. stopa participacije radne snage

5.3.3. broj kvalificiranih ponuđača

5.3.4. broj radnih sati

6. Individualna ponuda rada

6.1. Rastuća krivulja-rast nadnica dovodi do porasta količine ponude rada

6.1.1. Efekt supstitucije

6.2. Unatrag zakrivljena krivulja-rast nadnica dovodi do smanjenja ponude rada

6.2.1. Efekt dohotka

6.3. Čimbenici

6.3.1. promjena u cijeni rada

6.3.2. promjene u ne radnom dohotku

6.3.3. nenadnički aspekt posla

6.3.4. potrebno vrijeme školovanja

6.3.5. očekivanje

6.3.6. preferencije

7. Nominalne i realne nadnice, razlike u nadnicama

7.1. Nadnice

7.1.1. trošak poslodavca

7.1.2. dohodak radnika

7.2. Nominalna nadnica

7.3. Realna nadnica

7.4. Razlike u plaćama

7.4.1. 1.Razlike u kvaliteti rada

7.4.2. 2. kompozirajući dodaci na plaći

7.4.3. 3.Jednakost pojedinca

7.4.4. 4.Segmentacija na tržištu rada

7.4.5. 5.Diskriminacija na tržištu rada

7.4.6. 6.Koncept staklenog zvona

7.4.7. 7.Afirmativne akcije

8. Sindikati i kolektivno pregovaranje

8.1. Sindikati

8.1.1. samostalna i nezavisna zajednica radnika

8.1.2. Dvije skupine sindikata

8.1.2.1. 1.Granski sindikati

8.1.2.1.1. okuplja radnike zaposlene u istoj ekonomskoj grani

8.1.2.2. 2. Strukovni sindikati

8.1.2.2.1. okuplja radnike iste struke

8.1.3. bore se za:

8.1.3.1. veće plaće

8.1.3.2. povoljne uvijete rada

8.2. Kolektivno pregovaranje

8.2.1. proces pregovora sindikata i poslodavaca o uvjetima rada

8.3. Kolektivni ugovor

8.3.1. ugovor koji dobrovoljno sklapaju:

8.3.1.1. poslodavci

8.3.1.2. udruga poslodavaca

8.3.1.3. vlada sindikata

8.3.1.4. udrugama sindikata

8.3.2. ekonomski paket

8.4. Moguće mjere pritiska poslodavaca i sindikata

8.4.1. Mjere pritiska sindikata

8.4.1.1. Closed shop ili union shop

8.4.1.2. open shop

8.4.2. mjere pritiska poslodavaca

8.4.2.1. Paralelne tvornice

8.4.2.2. Odbjegle tvornice

9. Sindikalni utjecaji na tržište rada i plaće

9.1. Pregovaračka moć

9.2. Sporazum

9.2.1. Prisile

9.2.2. Uvjerenja

9.3. Štrajk

9.3.1. Ako gospodarstvo raste

9.3.1.1. poduzetnik će teško pronalazi radnike, ako poduzeće dobro posluje nema velike zalihe proizvoda, kratkoročno ne može zadovoljiti potražnju

9.3.2. Ako gospodarstvo pada

9.3.2.1. poslodavac će lako pronaći radnike, poduzeće ima velike zalihe proizvoda, kratkoročno može zadovoljiti potražnju

10. Tržište zemlje i ekonomska renta

10.1. Prirodni resursi

10.1.1. zemlja,voda,plin, nafta..

10.2. Zemljišna renta

10.2.1. cijena zemlje ili dohodak stečen temeljem vlasništva nad zemljom

10.3. Renta

10.3.1. trošak za upotrebu faktora proizvodnje čija je ponuda fiksna

10.4. Glavni razlog različitog životnog standarda od države do države

10.4.1. Razlike u prirodnim bogatstvima

10.4.1.1. SAD

10.4.1.1.1. velike površine plodnog tla

10.4.1.2. Blagi istok, Kuvajt, Saudijska Arabija

10.4.1.2.1. prostor s najvećim prirodnim zalihama nafte

10.4.1.3. Japan

10.4.1.3.1. jedna od najbogatijih zemalja svijeta usprkos slabim zalihama prirodnih bogatstava

10.4.1.3.2. međunarodna trgovina

10.4.1.3.3. uvozi veliki broj prirodnih bogatstava, a izvozi proizvedenu robu

10.5. ponuda zemlje

10.5.1. fiksna

10.5.2. krivulja je okomita i savršeno ne elastična

10.5.3. U točki "E" je ravnoteža kojoj bi trebala težiti zemljišna renta

10.5.4. renta ovisi samo o pomicanju krivulje potražnje

11. Oporezivanje zemlje

11.1. Porez na rentu

11.1.1. u cijelosti se prevaljuje na vlasnika zemlje

11.2. zemljišna renta može rasti

11.2.1. uslijed rasta stanovništva

11.2.2. migracija

11.2.3. ubrzane urbanizacije

11.3. Ramseyevo porezno pravilo

11.3.1. Porezi se trebaju nametnuti na cjenovno neelastične proizvode i usluge da bi se osigurala unćikovitosti u prikupljanju poreza

12. Udruge poslodavaca i kolektivno pregovaranje

12.1. Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)

12.1.1. Udruženje poslodavaca radi zaštite i promicanja svojih prava i interesa

12.1.2. Cilj

12.1.2.1. Promicanje i unapređenje poduzetničke klime

12.1.2.2. pokušavaju osigurati najpovoljnije uvijete za poduzetnike kako bi im osigurale jednostavno i lako poslovanje

12.1.3. Temeljna načela djelovanja

12.1.3.1. Privatnim sektorom generiran dinamičan, održivi rast hrvatskog gospodarstva

12.1.3.2. efikasan i za gosp. poticajan porezni sustav

12.1.3.3. vladavina prava i učinkovitosti pravne države

12.1.3.4. efikasna javna uprava i javni sektor

12.1.3.5. zavštita ravnopravnog tržišnog sektora

12.1.3.6. fleksibilno tržište rada i kopetentna radna snaga

12.1.3.7. standardi dobrg upravljanja i društvene odgovornosti trgovačkih društava

13. Kapital kao resurs

13.1. Kapital

13.1.1. rezultat proizvodnje (output) i faktor proizvodnje (input)

13.1.2. oblici

13.1.2.1. materijalna imovina

13.1.2.2. nematerijalna imovina

13.1.2.3. finacijska imovina

13.2. povrat na kapital

13.2.1. vrste

13.2.1.1. 1.Renta

13.2.1.2. 2. Kamate

13.2.1.3. 3. Profit

13.2.1.4. Dividenda

13.3. Stopa povrata na kapital

13.3.1. neto godišnji povrat na ukupnu uloženu vrijednost kapitala izražen u %

14. Sadašnja vrijednost imovine

14.1. današnja vrijednost svih budućih primitaka od ulaganja kapitalnog dobra ili imovine

14.2. Zgrade

14.2.1. računamo sadašnju vrijednost svakog budućeg primitka od zgrade

14.3. Zemlja

14.3.1. Kapitalno dobro s vječnom rentom