IZVORI TRGOVAČKOG PRAVA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IZVORI TRGOVAČKOG PRAVA by Mind Map: IZVORI TRGOVAČKOG PRAVA

1. anglosakosonsko pravo

1.1. glavni izvori prava

1.1.1. propisi

1.1.2. autonomno pravo

1.1.3. sudska (arbitražna) praksa

1.1.4. pravna znanost

1.2. sudski postupak

1.2.1. činjenice-->pravne norme-->sudska odlika sudski presedani

2. kontinentalno pravo

2.1. glavni izvori prava

2.1.1. propisi

2.1.2. običajno pravo

2.1.3. sudski presedani

2.2. sudski postupak

2.2.1. činjenice-->pravne norme--> sudska odluka

3. propisi

3.1. opći pravni akti kojima se uređuju odnosi u državi, a donose ih mjedodavna državna tijela

3.2. propis može sadržavati prisilne (kogentne) i dispozivne odredbe (norme)

3.2.1. prisilne odredbe

3.2.1.1. subjekti ih moraju bezuvjetno poštovati, bez prava da u njima bilo što sami mijenjaju

3.2.2. dispozitivne norme

3.2.2.1. ovlašćuju subjekte da svoje odnose mogu urediti i drukčije nego što određuje propis te se primjenjuje tak ako stranke svojom voljom nisu odredile drukčije ili su to propustile učiniti

4. autonomno trgovačko pravo

4.1. društveni izvor prava

4.2. norme koje pravni subjekti stvaraju samostalno, ali u okvirima dopuštenim zakonom

4.3. pojavljuje se u obliku poslovnih (trgovačkih) ovičaja i uzanci te u različitim oblicima tzv. formularnog prava

4.3.1. trgovački običaji

4.3.1.1. opća poslovna praksa koja je tako proširena da subjekti trgovačkog prava redovito očekuju kako će se prema toj praksi postupiti i pri sklapanju njihova međusobnoga gospodarskog pravnog posla

4.3.2. trgivačka praksa

4.3.2.1. određena praksa koja se ustalila između sudionika konkretnog ugovora i koja se primjenjuje, ali još nema značajke trgovačkog običaja

4.3.3. uzance

4.3.3.1. trgovački (poslovni) običaji koje prikuplja, odabire, usustavljuje (kodificira) i objavljuje ovlašteno tijelo

5. Formalno pravo

5.1. onaj dio autonomnog prava u kojemu se ugovori sklapaju prema unaprijed pripremljenim formulama

5.2. opći uvjeti poalovanja

5.2.1. popis ugovonih klauzula koje nudi jedna ugovorna stranka i mogu se rabiti tako da stranke u svoj ugovor uključe sve klauzule

5.3. abhezijski ugovori

5.3.1. onaj kome se nude mora prihvatiti sve uvijete poslovanja

5.4. tipski ugovori

5.4.1. ponuditelj dopušta odstupanja od predloženog teksta

5.5. klauzule

5.5.1. tipizirane i skraćene formulacije detaljnog teksta

6. sudska i arbitražna praksa

6.1. sudska praksa

6.1.1. kad između stranaka nastane spor koji drukčije ne mogu riješiti, rješava ga sud primjenjujući odgovarajuće pravne norme koje sadržavaju apstraktna, opća i tipična pravna rješenja

6.2. arbitražna praksa

6.2.1. nedržavna institucija kojoj stranke ugovorom mogu povjeriti da im riješi spor umjesto državnog suda, naravno, ako zakonom nije određena isključivo mjerodavnost sudova

7. pravna znanost (doktrina)

7.1. utječe na zakonodavca, na sudsku (arbitražnu) praksu, na školovanje i odgoj pravnika te ostalih gospodarskih subjekata

7.1.1. izravno

7.1.1.1. poznati pravnici gospodarstvenici i znanstvanici sudjeluju u radu savjetodavnih tijela zakonodavca, sude kao članovi sudskih i arbitražnih vijeća, na zahtjev suda daju pravno ili drugo stručno mišljenje

7.1.2. neizravno

7.1.2.1. članci, studije, znanstvena djela, znanstvene kritike normativnih propisa, prijedlozi za dopune, izmjene ili donošenje novih propisa

8. akti pojedinih nedržavnih tijela

8.1. akonodavac dopušta da određene pravne norme donose ovlaštene gospodarske organizacije, njihove udruge ili druga tijela zbog nemogućnosti da uređuje svu materiju sam