MULTIKULTURNO OKRUŽJE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MULTIKULTURNO OKRUŽJE by Mind Map: MULTIKULTURNO OKRUŽJE

1. UTVRĐIVANJE SLIČNOSTI I RAZLIKA MEĐU LJUDIMA

1.1. DRUŠTVENI ASPEKT

1.1.1. Stvaranje društvenih skupina i staleža koji su povezani zajedničkim interesima.

1.2. KULTURA

1.2.1. Vrijednosti, običaji, tradicija i ciljevi

1.3. DRUŠTVO

1.3.1. Međusoban odnos ljudi i prirodi.

1.4. ČOVJEČANSTVO

1.4.1. Najrazvijeniji oblik.

1.5. ESPERANTO

1.5.1. Međunarodni jezik za olakšavanje komunikacije među različitim područjima.

1.6. DRUŠTVENI MEĐUODNOSI

1.6.1. - kaste

1.6.2. - horda

1.6.3. - rod

1.6.4. - pleme

1.6.5. - narod

1.6.6. - nacija

1.6.7. - staleži

1.6.8. - država

1.6.9. - klase

1.6.10. - političke stranke

1.6.11. - obitelj

2. DIMENZIJE GLOBALNIH RAZLIKA MEĐU LJUDIMA

2.1. POZITIVNE STRANE GLOBALIZACIJE

2.1.1. Dostupnost informacija

2.1.2. Jednakost i prava

2.1.3. Interakcija različitih kultura

2.2. NEGATIVNE STRANE GLOBALIZACIJE

2.2.1. Ukidanje multikulturalnosti

2.2.2. Opasnost brisanja identiteta

2.2.3. Potiskivanje nacionalnih jezika zbog uvođenja engleskog kao globalnog jezika

2.3. RASIZAM

2.3.1. Vjerovanje da su druge vjere superironije ili inferiornije jedna drugoj.

2.4. DISKRIMINACIJA

2.4.1. Stvaranje razlika u negativnom kontekstu.

2.4.2. - kulturna

2.4.3. - vjerska

2.4.4. - etnička

2.4.5. - rasna

2.4.6. - spolna

3. TRI MODELA RAZLIČITOSTI

3.1. MELTING POT

3.1.1. Spajanje više identiteta u novi.

3.1.1.1. IMIGRANTI

3.1.1.1.1. Ljudi koji se naseljavaju u neku državu u potrazi za boljim životom.

3.2. KULTURNI PLURALIZAM

3.2.1. Postojanje manjinskih zajednica u nekoj državi.

3.3. KOZMOPOLITIZAM

3.3.1. Svi ljudi su ''građani svijeta''.

3.4. ASIMILACIJA

3.4.1. Manjinske zajednice napuštaju svoje običaje i prihvaćaju običaje većine.

3.5. TOLERANCIJA

3.5.1. Uzimanje u obzir različitosti.

3.6. KOEGZISTENCIJA

3.6.1. Život bez sukoba i neprijateljstva između različitih kultura.

3.7. CIVILNO DRUŠTVO

3.7.1. Socijalna interakcija institucija i organizacija kulturne tematike između države i tržišta.

4. VAŽNOST POŠTIVANJA RAZLIČITOSTI

4.1. NAČELO JEDNAKOSTI

4.1.1. Jednakost svih građana bez obzira na različitosti(spol, običaji, podrijetlo...)

4.2. SVAKO IMA PRAVO BITI JEDNAK AKO GA RAZLIKE ČINE MANJE VRIJEDNIM I SVATKO IMA PRAVO BITI RAZLIČIT AKO MU JEDNAKOST UGROŽAVA IDENTITET.