TRGOVAČKA DRUŠTVA U UGOSTITELJSTVU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TRGOVAČKA DRUŠTVA U UGOSTITELJSTVU by Mind Map: TRGOVAČKA DRUŠTVA U UGOSTITELJSTVU

1. Oblici trgovačkih društava u ugostiteljstvu:

1.1. Društvo osoba

1.1.1. Javno trgovačko društvo

1.1.2. Komanditno društvo

1.2. Društvo kapitala

1.2.1. Dioničko društvo

1.2.2. Društvo s ograničenom odgovornošću

2. Javno trgovačko društvo

2.1. Udružuju se 2 ili više osoba radi trajnog obavljanja ugostiteljske djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom.

2.2. Društvo odgovara imovinom.

3. Komanditno društvo

3.1. Udružuj se 2 ili više osoba radi trajnog obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

3.2. Jedna osoba odgovara za obveze društva cijelom svojom imovinom.

3.3. Druga osoba odgovara za obveze društva samo do iznosa određenoga u društvu.

4. Dioničko društvo

4.1. Članovi (dioničari) sudjeluju ulozima u temeljnom kapitalu podjeljenom na dionice.

4.2. Dionice mogu biti redovne i povlaštene.

4.3. Temeljni akt dioničkog društva je statut.Bitne odredbe statuta su:

4.3.1. Uprava

4.3.1.1. Zastupa dioničko društvo

4.3.2. Nadzorni odbor

4.3.2.1. Nadzire vođenje poslova društva

4.3.3. Glavna skupština

4.3.3.1. bira članove odbora

4.3.3.2. odlučuje o upotrebi dobiti

4.3.3.3. odlučuje o prestanku rada društva...

5. Društvo s ograničenom odgovornošću

5.1. Članovi ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unarijed dogovrenom kapitalu.

5.2. Članovi ne odgovaraju za obeze društva pa je zato popularan.