ŽIVOTNI CIKLUS PODUZETNIČKE ORGANIZACIJE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ŽIVOTNI CIKLUS PODUZETNIČKE ORGANIZACIJE by Mind Map: ŽIVOTNI CIKLUS PODUZETNIČKE ORGANIZACIJE

1. FAZE RAZVOJA

1.1. promjena (nepredvidljivost) - problem (prigoda) - rješenje - i ponavljanje ciklusa

1.2. Tko preživljava ? Oni koji najbrže donose ispravne odluke i najbrže ih provode.

1.3. Ako možemo predvidjeti promjene bit ćemo spremniji za rješavanje problema.

1.4. životni ciklus organizacije - rađanje, starenje, umiranje

1.5. životni ciklus tvrtki: udvaranje, doba povoja, pubertet, adolescencija i mladost, zrelost, zona sumraka, zona aristokracije, zona birokracije, smrt

1.6. model PAEI (svrsishodnost, administracija, poduzetništvo, administracija) U svakoj fazi razvoja neka je uloga više ili manje zastupljena.

2. ULAGANJE KAPITALA

2.1. točka pokrića ili prag profitabilnosti = opseg poslovanja pri kojem gospodarski subjekt prihodima pokriva ukupne troškove

2.2. izvori osnivačkog kapitala: inokosni, ortački, dionički

2.3. oblici kapitala: novac, stvari, prava

2.4. mrtvi kapital = kapital koji se ne stavlja u promet, ne uvećava se, gubi na vrijednosti

2.5. 3 etape životnog vijeka poduzetničkog pothvata: aktivacijsko razdoblje, razdoblje eksploatacije, pokusna proizvodnja ili poslovanje

3. DJELOVANJE POTHVATA

3.1. 3 dijela uspješnih organizacija : misija proizvoda, društvena misija, gospodarska misija

3.2. duhovnost kao cilj vađniji od dobiti (društveno poduzetništvo)

3.3. 10 zapovijedi - efektivnost i efikasnost, integracija, dezintegracija, ...

4. PRESTANAK DJELOVANJA POTHVATA

4.1. diversifikacija = pronalaženje prigode i širenje proizvodnog programa i asortimana

4.2. izlazak iz krize pokušava se riješiti konsolidacijom, sređivanjem situacije

4.3. kriza i konsolidacija - faza u kojoj poduzetnik stagnira, tržišno je neprepoznatljiv, ali se pojavljuje zašićenost, konkurencija je nemilosrdna i nastaje kriza; intenzivni program, restrukturiranje, strateško repozicioniranje

4.4. simptopmi krize - nestabilnost cijena, propuštanje tržišnih prigoda, okrenut prema mešuljudskim odnosima a ne prema riziku, loš menadžment, slaba komunikacija zaposlenika, tržišna zasićenost, zanemarivanje društvenog poduzetništva

4.5. razlozi prestanka rada trgovačkih društava: unutarnji, javni interes, tužba člana

4.6. stečaj kao prilika za ulaganje zadatak stečaja je unovčenje imovine stečajnog dužnika i podjela prikupljenih sredstava vjerovnicima

4.7. likvidacija = prestanak rada gospodarskog subjekta