POVIJEST FILOZOFIJE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
POVIJEST FILOZOFIJE by Mind Map: POVIJEST FILOZOFIJE

1. ANTIČKA FILOZOFIJA

1.1. BITAK-JEST, NEBITAK NIJE

1.2. KOZMOLOŠKO RAZDOBLJE

1.2.1. TALES

1.2.2. ANAKSIMANDAR

1.2.3. ANAKSIMEN

1.2.4. PITAGORA I FILOLAJ

1.2.5. HERAKLIT

1.2.6. KSENOFAN

1.2.7. ATOMI SU BITAK

1.2.8. LOGOS

1.2.9. SVIJET JE HARMONIJA I BROJ

1.2.10. JEDINSTVO SVIJETA

1.2.11. PRATEMELJ SVEGA

1.2.12. ŠTO JE PRATVAR?

1.2.13. PARMENID

1.2.14. ZENON

1.2.15. EMPEDOKLO I ANAKSAGORA

1.2.16. LEUKIP I DEMOKRIT

1.3. ANTROPOLOŠKO RAZDOBLJE

1.3.1. PROTAGORA

1.3.2. GORGIJA

1.3.3. TRAZIMAH

1.3.4. HIPIJA

1.3.5. IMA LI ŠTO OPĆE VRIJEDNO?

1.3.6. ČOVJEK U SREDIŠTU

1.3.7. KALIKLE

1.3.8. SOKRAT

1.3.9. ARISTIP I HEGEZIJA

1.3.10. ANTISTEN I DIOGEN

1.3.11. ČOVJEK MJERA SVEGA

1.3.12. ZNAM DA NIŠTA NE ZNAM

1.3.13. VRLINA SMISAO ŽIVLJENJA

1.4. ONTOLOŠKO RAZDOBLJE

1.4.1. PLATON

1.4.2. ARISTOTEL

1.4.3. POLITIKA

1.4.4. IDEALIZAM

1.4.5. IDEJE VJEČNE I NEPROMJENJIVE

1.4.6. UMNA SPOZNAJA

1.4.7. DIJALEKTIKA

1.4.8. REALISTIČKO GLEDIŠTE

1.4.9. SVRHOVITOST VLADA SVIJETOM

1.5. ETIČKA ORIJENTACIJA

1.5.1. ZENON

1.5.2. HRIZIP

1.5.3. SENEKA

1.5.4. EPIKTET

1.5.5. MARKO AURELIJE

1.5.6. EPIKUR I LUKRECIJE

1.5.7. PIRON

1.5.8. IDEAL MUDRACA

1.5.9. STOICIZAM

1.5.10. LOGOS

1.5.11. SKLAD S PRIRODOM SVIJETA

1.5.12. PRODUHOVLJENI HEDONIZAM

1.5.13. SKEPTICIZAM

1.6. RELIGIOZNA ORIJENTACIJA

1.6.1. PLOTIN

1.6.2. SUSTAV EMANACIJE

1.7. KRŠČANSTVO I FILOZOFIJA

1.7.1. AURELIJE AUGUSTIN

1.7.2. TERTULIJAN

1.7.3. GNOSTICI

1.7.4. APOLOGETI

1.7.5. NADA

1.7.6. ETIKA LJUBAVI

1.7.7. KONFORMIZAM

1.7.8. VJERA ODBACUJE ISTRAŽIVANJE

1.7.9. SUMNJAM, DAKLE JESAM

1.7.10. VOLUNTARIZAM

2. SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA

2.1. IVAN SCOT ERIUGENA

2.2. ANSELMO CANTERBURYJSKI

2.3. PETAR ABELARD

2.4. IBN SINA

2.5. IBN RUŠD

2.6. ROGER BACON

2.7. BONAVENTURA

2.8. ALBERT VELIKI

2.9. TOMA AKVINSKI

2.10. DUNS SCOT

2.11. WILLIAM OCCAM

2.12. HERMAN DALMATIN

2.13. SKOLASTIKA

2.14. ODNOS VJERE I UMA

2.15. RASPRAVA O PROBLEMU UNIVERZALIJA

2.15.1. EKSTREMNI REALIZAM

2.15.2. UMJERENI REALIZAM

2.15.3. EKSTREMNI NOMINALIZAM

2.15.4. UMJERENI NOMINALIZAM

3. NOVOVJEKOVNA FILOZOFIJA

3.1. FILOZOFIJA RENESANSE

3.1.1. GIORDANO BRUNO

3.1.2. MARKO MARULIĆ

3.1.3. MATIJA VLAČIĆ ILIRIK

3.1.4. FRANE PETRIĆ

3.1.5. G.PLETHON

3.1.6. N. KUZANSKI

3.1.7. N.MACHIAVELLI

3.1.8. THOMAS MORTUS

3.1.9. NOVA SLIKA SVIJETA

3.1.10. OSLOBOĐENJE OD CRKVE

3.1.11. OŽIVLJAVANJE ANTIKE

3.1.12. OPTIMIZAM

3.1.13. LJEPOTA TIJELA

3.1.14. PRIRODA

3.2. EMPIRIZAM I RACIONALIZAM

3.2.1. FRANCIS BACON

3.2.2. RENE DESCARTES

3.2.3. BARUCH DE SPINOZA

3.2.4. GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ

3.2.5. THOMAS HOBBES

3.2.6. JOHN LOCKE

3.2.6.1. SPOZNAJNA TEORIJA

3.2.7. GEORGE BERKELEY

3.2.8. DAVID HUME

3.2.9. ZNANJE JE MOĆ

3.2.10. KRITIKA STARE LOGIKE

3.2.11. ČOVJEK MISAONO BIĆE

3.2.12. JASNOST I RAZGOVIJETNOST

3.2.13. BOG JAMAC ISTINITOSTI

3.2.14. DUH I TIJELO

3.2.15. MONIZAM I PANTEIZAM

3.2.16. SVIJETOM VLADA ZAKONITOST

3.2.17. ISTINE UMA I ISTINE ISKUSTVA

3.2.18. PROTIV MATERIJALIZMA I ATEIZMA

3.3. PROSVJETITELJSTVO

3.3.1. VOLTAIRE

3.3.1.1. RASPRAVA O TOLERANCIJI

3.3.1.2. DEIZAM

3.3.2. JEAN-JACQUES ROUSSEAU

3.3.2.1. PRIRODA

3.3.2.2. PRIVATNO VLASNIŠTVO IZVOR NEJEDNAKOSTI

3.3.3. RUĐER JOSIP BOŠKOVIĆ

3.3.3.1. DINAMIČKI ATOMIZAM

3.3.4. RAZUM

3.3.5. KRITIKA PROŠLOSTI

3.3.6. VJERA U BUDUĆNOST

3.3.7. MATERIJALIZAM

3.3.8. PIERRE BAYLE

3.3.9. MONTESQUIEU

3.3.10. LAMETTRIE

3.3.11. DENIS DIDEROT

3.3.12. D'ALEMBERT

3.4. KLASIČNI NJEMAČKI IDEALIZAM

3.4.1. IMMANUEL KANT

3.4.1.1. SPOZNAJNI PROBLEM

3.4.1.2. KRITIKA PREMA TRADICIJI

3.4.1.3. TRANSCEDENTALNA ANALIZA

3.4.1.4. PROSTOR I VRIJEME

3.4.1.5. ISKUSTVO GRANICA

3.4.1.6. DUŽNOST

3.4.1.7. SLOBODA

3.4.2. JOHANN GOTTLIEB FICHTE

3.4.2.1. ČOVJEK

3.4.2.2. SMISAO

3.4.2.3. DOSLJEDNOST

3.4.3. FRIEDRICH WILHELM JOSEPH SCHELLING

3.4.3.1. FILOZOFIJA PRIRODE

3.4.3.2. OBJEKTIVNI IDEALIZAM

3.4.3.3. EGZISTENCIJA

3.4.4. GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL

3.4.4.1. APSOLUTNI IDEALIZAM

3.4.4.2. UM

3.4.4.3. PANLOGIZAM

3.4.4.4. IDEJA BIT SVEGA

3.4.4.5. DIJALEKTIKA

4. SUVREMENA FILOZOFIJA

4.1. POZITIVIZAM

4.1.1. BERTRAND RUSSEL

4.1.1.1. LOGIČKI ATOMIZAM

4.1.2. LUDWIG WITTGENSTEIN

4.1.3. RUDOLF CARNAP

4.1.4. KARL POOPER

4.2. PRAGMATIZAM

4.2.1. HENRI BERGSON

4.2.2. EDMUND HUSSERL

4.2.3. MAX SCHELER

4.2.4. HELMUTH PLESSNER

4.2.5. ARNOLD GEHLEN

4.3. PONOVNO ČOVJEK

4.4. OTUĐENJE

4.5. VOLJA BIT SVEGA

4.6. PESIMIZAM

4.7. SAMILOST

4.8. TJESKOBA

4.9. KRITIKA CRKVE

4.10. BOG MRTAV

4.11. KARL MARX

4.11.1. PREVLADAVANJE IDEALIZMA

4.11.2. DIJALEKTIKA

4.11.3. ČOVJEK BIĆE PRAKSE

4.11.4. RAZOTUĐENJE

4.12. FILOZOFIJA EGZISTENCIJE

4.12.1. KARL JASPERS

4.12.2. JEAN-PAUL SARTRE

4.12.3. ALBERT CAMUS

4.12.4. MARTIN HEIDEGGER

4.12.5. HANS-GEORG GADAMER

4.12.6. JOHN RAWLS

4.12.7. ERNST BLOCH

4.12.8. JÜRGEN HABERMAS

4.12.9. EMMANUEL MOUNIER

4.12.10. MICHEL FOUCAULT

4.12.11. JACQUES DERRIDA