PRAVNO OKRUŽENJE POSLOVANJA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PRAVNO OKRUŽENJE POSLOVANJA by Mind Map: PRAVNO OKRUŽENJE POSLOVANJA

1. NORME PONAŠANJA I PRAVNI ODNOS

1.1. pravo

1.2. pravni sustav

1.3. privatno pravo

1.4. javno pravo

1.5. pravne grane

1.5.1. kazneno pravo

1.5.1.1. prekršajno pravo

1.5.1.1.1. obiteljsko pravo

1.6. pravni institut

1.7. norme

1.7.1. pravne

1.7.1.1. nepravne

1.8. pravni odnos

1.9. pravni subjekti

1.9.1. fizička osoba

1.9.1.1. pravna osoba

1.10. pravni objeksti

1.11. pravno ovlaštenje

1.12. pravna obveza

1.13. pravna sposobnost

1.14. poslovna sposobnost

1.15. deliktna sposobnost

1.16. tumačenje pravnih normi

2. STVARNO PRAVO

2.1. stvarno pravo

2.2. stvarnopravnost

2.3. stvar

2.4. apsolutnost

2.5. posjed

2.5.1. neposredan i posredan posjed

2.5.1.1. zakonit, istinit i pošten posjed

2.5.1.1.1. samostalni i nesamostalni posjed

2.6. vlasništvo

2.6.1. stjecanje prava vlasništva

2.6.2. obilježja vlasništva

2.7. oblici prava vlasništva

2.7.1. suvlasništvo

2.7.1.1. zaštita

2.7.1.1.1. zajedničko vlasništvo

2.8. ograničena stvarna prava na tuđim pravima

2.8.1. pravno služnosti

2.8.2. stvarni teret

2.8.3. pravo građenja

2.8.4. založno pravo

2.9. zaštita prava vlasništva

2.9.1. posjedovna zaštita

2.9.2. vlasničke tužbe

2.9.3. reivindikacija

2.9.4. negatorijska tužba

2.9.5. publicijanska tužba

2.9.6. brisovna tužba

3. OBVEZNO PRAVO

3.1. obvezno pravo

3.2. ugovori

3.2.1. obvezno pravni ugovori

3.2.1.1. jednostrano i dvostrano obvezni ugovori

3.2.1.1.1. naplatni i besplatni ugovori

3.3. stranke

3.4. oblik ugovora

3.5. nevaljanost ugovora

3.6. pobojni ugovor

3.7. ponuda

3.8. prihvat

3.9. jamstvo

3.10. penal

3.11. zatezne i ugovorne kamate

3.12. kapara

3.13. odustatnina

3.14. založni ugovor

3.15. fiducija

3.16. retencija

3.17. ispunjenje

3.18. zakašnjenje

3.19. raskid

3.20. izmjena

3.21. otpust duga

3.22. sjedinjenje

3.23. obnova

3.24. zastara

4. TRGOVAČKO UGOVORNO PRAVO

4.1. trgovačko pravo

4.2. propisi

4.3. kupoprodaja

4.3.1. stvari

4.3.2. prava

4.4. jamstvo

4.5. ugovor o uskladištenju

4.6. skladišnica

4.7. priznanica

4.8. založnica

4.9. zajam

4.10. kredit

4.11. zakup

4.12. prijevoz

4.13. špedicija

4.14. osiguranje

4.15. bankarski ugovori

4.16. licencija i franchising

5. PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

5.1. trgovac

5.1.1. pojedinac

5.1.2. trgovačka društva

5.2. preddruštvo

5.3. sudski registar

5.4. dioničko društvo

5.5. dionica

5.6. nadzorni odbor

5.7. komisija

5.8. uprava

5.9. upravni odobor

5.10. skupština

5.11. društvo s ograničenom odgovornošću

5.12. društva osoba

5.13. javno trgovačko društvo

5.14. komanditno društvo

5.15. gospodarsko interesno društvo

5.16. tajno društvo

5.17. povezana društva

6. GOSPODARSKO PRAVO

6.1. pravo intelektualnog vlasništva

6.2. autorsko pravo

6.3. autor

6.4. pravo pokajanja

6.5. moralna i materijalna prava

6.6. patent

6.7. izumitelj

6.8. žig

6.9. industrijski dizajn

6.10. poslovna tajna

6.11. pravo zaštite potrošača i tajnosti podataka

6.12. cijena

6.13. prodaja

6.14. akcija

6.15. proizvod

6.16. proizvod s greškom

6.17. ambalaža proizvoda

6.18. oznake tajnosti

6.18.1. vrlo tajno

6.18.1.1. rajno

6.18.1.1.1. povjerljivo

6.19. prava potrošača

6.20. pravo financijskih institucija i tržišta

6.20.1. burza

6.20.1.1. središnje krilišno depozitno društvo

6.20.1.1.1. investicijska društva

6.21. porezno pravo

6.22. porez na dohodak

6.23. porezna osnovica

6.24. porezni obveznik

6.25. porezna stopa

6.26. porez na dobit

6.27. porez na dodanu vrijednost

6.28. porezni zastupnik

6.29. radni odnosi

6.29.1. radno pravo

6.29.2. radni odnos

6.29.3. ugovor o radu

6.29.4. zakon o radu

6.29.5. radnik

6.29.6. određeno i neodređeno radno vrijeme

6.29.7. puno radno vrijeme

6.29.8. nepuno radno vrijeme

6.29.9. skraćeno radno vrijeme

6.29.10. radno vrijeme

6.29.11. prekovremeni rad

6.29.12. raspored radnog vremena

6.29.13. noćni rad

6.29.14. odmori i dopusti

6.29.15. zaštita na radu

6.29.16. zaštita od diskriminacije i zaštita dostojanstva radnika

6.29.17. zaštita privatnosti podataka

6.29.18. zaštita žena, trudnica, roditelja i posvojitelja

6.29.19. prestanak ugovora o radu

6.29.20. otkaz ugovora o radu

6.29.21. redoviti otkaz poslodavca

6.29.22. izvanredni otkaz

6.29.23. redoviti otkaz radnika

6.29.24. otkazni rok

6.29.25. sporazum radnika i poslodavca o prestanku ugovora o radu

6.29.26. sudski raskid ugovora o radu

6.29.27. naknada štete