Promocija zbirki rijetkosti

Mind map on marketing collections of rarities in libraries, museums and archives.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Promocija zbirki rijetkosti by Mind Map: Promocija zbirki rijetkosti

1. Marketing mix za zbirke rijetkosti

1.1. Vrijednost korisnika ("kupca")

1.2. Trošak za korisnika

1.2.1. Plaćanje ulaznice?

1.3. Praktičnost za korisnika

1.3.1. Online predstavljanje zbirke?

1.4. Komunikacija

1.4.1. Blog

1.4.2. Web stranica

1.4.3. Društvene mreže

1.4.4. Pridržavati se pravila bontona

1.4.5. Pridržavati se zakona o autorskom pravu

2. Ponuda zbirki rijetkosti

2.1. Zbirke

2.1.1. Blaga

2.1.2. Rekorderi

2.1.3. Važni događaji i datumi

2.1.4. Priče i osobe

2.1.5. Zanimljivosti

2.2. Usluge

2.3. Stručnost

2.4. Poruke (marketing)

3. Trošak i praktičnost za korisnika

3.1. Paziti na trošak prisustvovanja izložbi ili pristupa zbirci

3.2. Izravni troškovi poput ulaznica

3.3. "Skriveni" troškovi poput troška kopiranja i skeniranja materijala

3.4. Blizina izložbe/zbirke ciljanim kosrisnicima

3.5. Dostupnost zbirke u on-line okruženju za korisnike koji ne mogu osobno doći

4. Komunikacija - marketing zbirki

4.1. Suradnja s masovnim medijima

4.1.1. Postupati oprezno i u suradnji sa odjelom za odnose s medijima

4.1.2. Lokalni i državni mediji

4.1.3. Održavati kontakt i konstantnu suradnju

4.2. Ciljevi

4.2.1. Svjesnost korisnika o postojanju zbirke

4.2.2. Zainteresiranost za zbirku

4.2.2.1. Čitanje postova na blogu, praćenje na društvenim mrežama

4.2.3. Korisničko istraživanje zbirki

4.2.3.1. Pretraživanje kataloga

4.2.4. Izravan upit/posjet vezan za zbirku

4.2.5. Dublja uključenost u postav zbirke

4.2.5.1. Istraživanje?

4.2.5.2. Osobni razlozi?