OBLIKOVANJE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OBLIKOVANJE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE by Mind Map: OBLIKOVANJE ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

1. Interni čimbenici

1.1. Predmet poslovanja

1.1.1. Polazište u izgradnji organizacijske strukture.

1.2. Razvojna strategija

1.2.1. Sadrže dugoročne poslovne ciljeve.

1.3. Veličina i dislociranost

1.3.1. Izražava se u smještajnim i prodajnim kapacitetima,kretanju prometa...

1.4. Struktura zaposlenika

1.4.1. Što je struktura bolja to će poduzeće biti fleksibilnije i dinamističnije.

1.5. Tehnička opremljenost

1.5.1. Veća opremljenost omogućuje obavljanje posla s manje zaposlenika.

2. Eksterni čimbenici

2.1. Trzišna kretanja

2.1.1. Koristi saznanja tur. agencija i organizacija za trzišne prognoze i konjunkture.

2.2. Gospodarska politika

2.2.1. Kao sinteza propisa,mjera i akcija države. Veći utjecaj države na ugostiteljstvo zahtjeva od menadžmenta poduzeća veći angažman.

2.3. Suvremenost i komunikacija

2.3.1. Olakšava da poduzeće radi s manje zaposlenika i manje organizacijskih dijelova.

2.4. Partnerska povezanost

2.4.1. Treba biti usklađena sa partnerskim vezama.