Modern eszközök a pedagógiában Kókai Ignác

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában Kókai Ignác by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában Kókai Ignác

1. eLearning

1.1. internetes webalapú tanulás

1.2. távoktatás

1.3. számítógéppel segített tanulás

2. eBook

2.1. eszközigényes

2.2. megváltozott olvasási szokás

2.3. MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár)

3. blended learning

3.1. a hagyományos oktatási forma és az eLearning egybegyúrása

3.2. formális és informális technológiára alapozott

3.3. emberközpontú

3.4. egyéni és társasági

3.5. irányított és felfedezés orientált

4. ePortfolio

4.1. dokumentumok gyűjteménye

4.2. szelektált v. szelektálatlan

4.3. tanuló

4.3.1. öszzefoglalók készítése a tanulmányokról

4.3.2. megosztható a barátokkal

4.3.3. megismerhető mások munkái is

4.4. tanár

4.4.1. - Segítse a diákok digitális munkáinak rendszerezését a webes tárolásában

4.4.2. Indítsa e-portfolió létrehozásával kapcsolatos projektekit!

4.4.3. - Használja ki a portfolió-alapú értékelés lehetőségeit, mérje fel diákjaid teljesítményét, jelezze vissza előrehaladásukkal kapcsolatban!

4.5. fejlesztő intézmény

4.5.1. Mutassa be szakmai eredményeidet!

4.5.2. Ismerd meg a potenciális felhasználók véleményét, visszajelzéseit!

5. felhő

5.1. lehetőséget biztosít, egy projekt munka együtt, egy-időben való elvégzésére

5.2. hozzáférés megosztott informatikai erőforrásokhoz(fájlok, programok)

5.3. csoportmunka

6. mikroblog

6.1. gyors, rövid információmegosztás

6.2. Twitter

6.3. üzenőfal

7. mobil tanulás

7.1. bárhol, bármikor

7.2. tananyagközpontú

7.3. nincs közösség

8. podcasting

8.1. hang és videoanyagok közzététele

8.2. versek, kötelező olvasmányok hanganyagát lehet közzétenni

8.3. különleges kísérletek videóinak, animációinak bemutatására ad lehetőséget

9. RSS

9.1. információ megosztás

9.2. friss hírekhez való hozzájutás

9.3. csoportosított

10. LCMS rendszerek

10.1. tananyag tartalom kezelő rendszer

10.2. Az LCMS rendszer biztosítja a didaktikus feldolgozást, a tartalomfejlesztést, megosztást, terjesztést.

10.3. Lehetőséget ad a tartalom változtatására a szakértők, oktatók, média-készítők, programozók számára.

11. közösségi portál

11.1. Kapcsolattartás diákokkal, diákok csoportjával

11.2. tartalmak igen könnyű megosztása

11.3. a közösségi portálok függőséget okozhatnak?

12. Prezi

12.1. online prezentáció

12.2. bárhol, bármikor elérhető

12.3. bárhol, bármikor szerkeszthető

13. Google dokumentumok

13.1. közös dokumentumok létrehozása

13.2. nincs szükség külön szoftverre

13.3. egységes felület mindenki számára

14. Google Art Project

14.1. virtuális gyűjtemény

14.2. a világ jelentős múzeumainak virtuális sétája

14.3. festményeken és szobrokon túl grafittik, iszlám iparművészeti alkotások is megtalálhatóak

14.4. óriási felbontás, szinte az ecsetvonásokat is látni lehet

15. digitális könyvjelző

15.1. gyorsabbá teszik a visszatérést egy-egy oldalra

15.2. megjelölhető egy-egy tananyaghoz tartozó kiegészítő információ

15.3. linkgyűjtemény ami megosztható a diákokkal

16. Wikipédia és wikik

16.1. webes enciklópédia

16.2. több nyelvű

16.3. szinte bárki szerkesztheti

17. webergonómia

17.1. weblapok használhatósága

17.2. felhasználói szokások vizsgálata

17.3. a honlap professzionalitása és hitelessége

17.4. navigáció

17.5. integrált multimédia elemek

18. Okostelefon

18.1. email

18.2. alkalmazás letöltése

18.3. fotók, zene szinkronizálása számítógéppel

18.4. internetezés

18.5. beépített GPS

18.6. játékok

18.7. operációs rendszer: iPhone,iOS,Android

19. digitális lábnyom

19.1. azokat jeleket jelenti, ami online jelenlét után marad a használt rendszerben

19.2. internetes lábnyomnak is nevezik

19.3. kiber- vagy digitális árnyék

20. digitális bevándorlók

20.1. régebbi generáció

20.2. alig vagy egyáltalán nem töltenek időt az interneten

20.3. zenét magnóról hallgatnak

21. digitális bennszülöttek

21.1. bennszülöttek a gyerekek, diákok, akik a számítógép, internet mellett nőttek fel, és akik számára ez a világ a természetes.

21.2. A hálón lógnak

21.3. Mobilak

21.4. Mindig be vannak kapcsolva

21.5. Gyorsak

21.6. Türelmetlenek

21.7. Globálisak

21.8. Kísérletezők

21.9. Közösségiek

22. digitális szakadék/digitális esélyegyenlőség

22.1. digitális írástudás hiánya

22.2. technikai eszközök hiánya

22.3. megvan a megfelelő technika, de nem tudja vagy nem akarja azt használni

23. online viselkedéskultúra

23.1. Az internetes közösségi felületen használóknak ismernie kell az un."netikettet".

23.1.1. Útmutatásai számos területet érintenek: e-mail, Usenet, levelezési listák, internetes vitafórumok, IRC stb.

23.2. soha ne szerepeljünk teljes névvel a fórumokon

23.3. ügyeljünk a helyesírásra

23.4. ne alkalmazzunk bántó nyelvezetet

23.5. mivel az interneten minden tartalom sokáig megmarad, érdemes átgondolni a küldés előtt, hogy mit írunk. Későbbi években kellemetlen lehet néhány korábbi hozzászólás.

24. internetbiztonság

24.1. tűzfalszoftverek

24.2. antivírus szftverek

24.3. Host-based Intrusion Prevention System (gazdagép-alapú behatolásvédelmi rendszer)

25. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

25.1. Az információ-technológia központi szerepe a termelésben, a gazdaságban és általában a társadalomban

25.2. az ipari társadalom örökösének is tekintik.

25.3. Állandó követelménnyé válik az élethosszig tartó tanulás