INŽENJERSKA EKONOMIJA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INŽENJERSKA EKONOMIJA by Mind Map: INŽENJERSKA EKONOMIJA

1. OSNOVNI EKONOMSKI POJMOVI

1.1. Ključne zamisli u ekonomiji

1.1.1. resursi su oskudni

1.1.2. efikasnost proizvodnje

1.2. Tržište

1.3. MIKROEKONOMIJA

1.4. MAKROEKONOMIJA

1.5. POTRAŽNJA I PONUDA

1.6. TRŽIŠNA RAVNOTEŽA

1.6.1. postiže se maksimizacijom profita proizvođača i maksimizacijom korisnosti potrošača

1.7. VEBLENOV EFEKT

1.7.1. potražnja opada kada cijena opada

1.8. PROCES REPRODUKCIJE

2. ZAKONSKI OKVIR

2.1. Narodne novine

2.2. Zakon o trgovačkim društvima

2.2.1. Trgovačko društvo

2.2.1.1. Društvo osoba

2.2.1.1.1. Javno trgovačko društvo

2.2.1.1.2. Komanditno društvo

2.2.1.1.3. Tajno društvo

2.2.1.1.4. Gospodarsko-interesno udruženje

2.2.1.2. Društvo kapitala

2.2.1.2.1. Dioničko društvo

2.2.1.2.2. Društvo s ograničenom odgovornošću

2.2.2. Sudski registar

2.3. Zakon o obrtu

2.3.1. Obrt

2.3.1.1. Slobodni obrt

2.3.1.2. Vezani obrt

2.3.1.3. Povlašteni obrt

2.4. Stečajni zakon

2.4.1. Predstečajna nagodba

2.5. Zakon o javnoj nabavi

2.6. Zakon o koncesijama

3. POSLOVNA SREDSTVA

3.1. Osnovna sredstva

3.1.1. troše se postepeno

3.2. Obrtna sredstva

3.2.1. troše se odjednom

3.3. Amortizacija

3.4. Troškovi

3.4.1. utrošci x jedinične nabavne cijene

3.4.1.1. DIREKTNI

3.4.1.2. INDIREKTNI

3.5. Prihodi

3.5.1. količina učinaka x jedinična prodajna cijena

3.6. Poslovni rezultat

3.6.1. razlika između prihoda i rashoda

3.7. Kalkulacija, cijena koštanja, prodajna cijena

4. TROŠKOVI, KAPACITETI I KALKULACIJE

4.1. Troškovi proizvodnje

4.1.1. Osnovna sredstva

4.1.1.1. Troškovi održavanja

4.1.1.2. Troškovi nabave

4.1.1.3. Amortizacija

4.1.2. Materijal

4.1.2.1. Stvarni i planirani

4.1.3. Rad

4.2. Kapacitet

4.2.1. Mrtva točka rentabiliteta

4.2.2. Troškovi prema stupnju iskorištenja kapaciteta

4.2.2.1. Fiksni

4.2.2.2. Varijabilni

4.3. Ekonomija obujma

4.4. Kalkulacija

4.4.1. Faktor

4.4.1.1. kriterij za raspodjelu indirektnih troškova

5. BILANCA I RAČUN DOBITI I GUBITKA

5.1. Knjigovodstvo

5.1.1. Knjiženje

5.1.1.1. bilježenje poslovnih događaja

5.1.2. Financijski izvještaji

5.1.2.1. Bilanca

5.1.2.1.1. informacije o financijskom položaju društva

5.1.2.2. Račun dobitka i gubitka

5.1.2.2.1. prikaz prihoda, rashoda i rezultat poslovanja poduzeća u obračunskom razdoblju

5.2. Prihodi

5.3. Rashodi