The missing link

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
The missing link by Mind Map: The missing link

1. Arkæologer

1.1. Arkæologer er dem der finder alle fossilerne fra mennesker udvinken

1.2. Arkæologer undsøger hvordan mennesket har lavet og deres udskyre som de fx har bruget til at omlave.

2. Charles Darwin

2.1. Charles Darwin sagde at hvis en fugl ikke kunne flække en nød/frø, så er det en naturlig udvælgelse af livets træ

3. Biologerne

3.1. Biologer i dette sammenhæng arbejder mest med DNA

3.2. Biologerne har fx fundet ud vi arvematerialet deler mennesket med Chimpansen er op 98 % .